gif Company 930x140 ee

 

10.10.2016 Esmaspäev

Tööinspektsioon peab töökohtu loomist vajalikuks

Tööinspektsioon leiab, et töövaidluste efektiivseks lahendamiseks peab töövaidluskomisjon (TVK) saama kohtusüsteemi esimese astmega ehk maakohtuga võrdse rolli või muutuma erikohtuks.

Inspektsioon väljendas arvamust, et sotsiaalministeeriumi töövaidluse lahendamise seaduse eelnõu muudab ja täpsustab TVK-le kehtivaid paljusid menetlusnorme ning taoliste täpsustuste korral on sisuliselt õigusemõistmine aina rohkem sarnane kohtu tegevusele.

Tööinspektsioon leiab, et neljaastmeline õigusemõistmine on vastuolus põhiseadusega. Sisuliselt on tegemist juba praegu töökohtuga, mis ei asu aga kohtusüsteemis, kus on vähem reegleid, madalam õigusmõistmise tase ning mille tulemus on kehtetu üksnes taotlusega lahendada asi kohtus, märgib tööinspektsioon.

Töökohtus töövaidluste lahendamine võib olla samuti kiirem ja osaliselt lihtsustatum, kui muude tsiviilasjade arutamine üldkohtus. Terviklik kohtuasi läbi kolme kohtuastme selgete vaidlusküsimustega võimaldab osapooltel efektiivsemalt end kaitsta ja saada oma õigus, märgib inspektsioon.

Juba praegu oleks õige teha otsus ja ettevalmistused töökohtute loomiseks ning ette näha töökohtule menetlusnormide erisusi tsiviilkohtumenetluse seadustikust, leiab tööinspektsioon.

gif Company 930x140 ee

 

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes