Lühikokkuvõtted
Teisipäev, 23 August 2022 08:29

Seadusemuudatused ja töövaidlused

Tööinspektsiooni peadirektor Meeli Miidla-Vanatalu võtab oma ettekandes vaatluse alla töölepingu seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatuste rakendamise tööinspektsiooni vaates.

Teisipäev, 01 Detsember 2020 11:43

Töövaidluse lahendamise seadus

Vastu võetud 14.06.2017

https://www.riigiteataja.ee/akt/124112020006

Redaktsiooni jõustumise kp:  04.12.2020

Avaldamismärge: RT I, 24.11.2020, 6

Neljapäev, 08 Oktoober 2020 14:42

Töövaidlused viiruse mõjuajal

Tänavu on esimese poole aastaga töövaidluskomisjoni menetlusse jõudnud 1747 töövaidlusavaldust, mis on 213 avalduse võrra rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Reede, 04 September 2020 09:34

Töövaidlused viiruse mõjuajal

Tänavu on esimese poole aastaga töövaidluskomisjoni menetlusse jõudnud 1747 töövaidlusavaldust, mis on 213 avalduse võrra rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

Töövaidluskomisjonidele esitatud avalduste arv on tõusuteel. Menetluste aeg on seetõttu pikenenud.