TRK 1140x140 ee gif
25.11.2013 Esmaspäev

Tööinspektsioon ootab aruandeid töökeskkonna parandamise kohta

Tööinspektsioon ootab aruandeid töökeskkonna parandamise kohta
Tööinspektsioon ootab aruandeid töökeskkonna parandamise kohta PM

Tööinspektsioon ootab detsembri alguseks ettevõtete töökeskkonnanõukogude aruandeid töökeskkonna parandamise kohta.

Kui majandusaasta aruanded esitatakse äriregistrile, siis vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele tuleb töökeskkonnanõukogu viimase 12 kuu tegevusaruanne esitada 1. detsembriks Tööinspektsioonile.

Lääne inspektsiooni juhataja Üllar Kallase sõnul annavad töökeskkonnanõukogu aruanded inspektsioonile hea ülevaate ettevõtetes toimuvast. „Aruanded näitavad selgelt, millistes ettevõtetes on töökeskkonnale tähelepanu pööratud ja kus pole midagi olulist tehtud. Järgmise aasta järelevalve kavandamisel pööratakse kindlasti suuremat tähelepanu neile ettevõtetele, kes ei pea seadusest tulenevate kohustuste täitmist oluliseks,“ rõhutas Kallas.

Tööinspektor Uve Elissaar sõnul moodustatakse töökeskkonnanõukogu vähemalt 50 töötajaga ettevõttes. „Tegemist on tööandja ja töötajate esindajate koostöökoguga, kus lahendatakse ettevõtte töötervishoiu ja -ohutusega seotud küsimusi. Töökeskkonnanõukogu liikmete arv sõltub ettevõttest ja on tööandja otsustada. Minimaalselt peab nõukogusse kuuluma neli liiget," selgitas Elissaar.

Töökeskkonnanõukogu analüüsib ettevõtte töötingimusi, registreerib tekkivad probleemid ja teeb tööandjale ettepanekuid nende lahendamiseks, samuti jälgib vastuvõetud otsuste täitmist. "Osaletakse ka remondi, tehnoloogiliste uuenduste ja muude plaanide koostamisel, samuti analüüsitakse tööõnnetusi ja kutsehaigestumisi ning jälgib, kas tööandja rakendab abinõusid nende ennetamiseks,“ lisas Elissaar.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes