Esmaspäev, 18 Märts 2019 10:51

Tihti esinevad vead varude soetusmaksumuses

Millised on enim esinevad vead varude soetusmaksumuses?

Neljapäev, 17 Jaanuar 2019 12:00

Töölähetuse aruanne

Töölähetuse aruanne

Töölähetuste puhul on oluline, et tööandja paneks paika, mis dokumendid tuleb töölähetuse puhul vormistada ning esitada  ja et tööandja vormistaks korrektselt  töölähetuse korralduse.

Sellest sõltub ka see, milline peaks olema aruanne ning millised andmed peaks seal sisalduma. Et kulud saaksid kaetud, peab aruanne olema korrektselt vormistatud ja esitatud koos kuludokumdentidega.

Lähetuskulude aruandes tuleb näidata:

– kes, kus, millal ja miks lähetuses käis,
– päevaraha arvestus,
– tehtud lähetuskulud, mis tuleb välja maksta.

Töölähetuse aruande blanketi leiate siit.

20. aprilliks tuleb reisiettevõtjail tarbijakaitseametile esitada oma 2017. aasta esimese kvartali pakettreiside kogumüügi aruanded.

Mikro- ja väikeettevõtjatele tulevast aastast rakenduv majandusaasta aruannete lihtsustamisega seonduv liigitus ehk taksonoomia peaks valmima aasta lõpuks.

1. juulil on statistikaameti küsimustiku „Ettevõtte kompleksne majandusaasta aruanne“ (EKOMAR) esitamise tähtaeg. Kuna varasemate aastate kogemus näitab, et tähtajaks esitab selle vaid 30% ettevõtetest, sunnib see statistikaametit alates tänavu suvest andmete esitamata jätjate suhtes sunniraha rakendama ja alustama haldusmenetlust sunniraha väljanõudmiseks.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes