Maksud ja raamatupidamine

Välismaalase töötasu maksustamisel tuleb võtta arvesse seda, kas tegu on lähetatud töötaja või töölähetusel viibiva töötajaga, aga ka kui kaua töötaja Eestis viibib.
Ettevõtte finantsnõustamise üheks osaks on ettevõtte või selle osa(de)/aktsia(te) väärtusele hinnangu andmine. Väärtuse hindamine võib vajalik olla näiteks ostu-müügi või ühinemise tehingutes, kapitali kaasamisel või kohtuvaidlustes. Põhjuseid ettevõtte hindamiseks on…
Infosüsteemide katkestus algab 3. mai pealelõunal ning kõik teenused on taas töökorras hiljemalt 8. mai õhtuks. Esimeses järgus soovitame vajalikud toimingud planeerida enne või pärast katkestust. Kui see aga ei…
2019. aasta on Riigikogu valimiste aasta, kus erakonnad peavad traditsiooniliselt tuliseid debatte selle üle, kuidas võiks kujundada Eesti maksusüsteemi tulevikus. Visionäärid räägivad globaliseeruvast maailmast, e-kaubandusest, robotite pealetungist, lõimumisest ja kõigest…
Ootamatu haigestumine võib võtta suure osa pere sissetulekust. Kuna haigushüvitist maksavad erinevatel alustel nii tööandja kui ka haigekassa, võib olla raske hoomata, mida tähendab rahakotile näiteks kahenädalane enda või pereliikme…
Rahandusministri 2017. aasta 22. detsembri määrusega nr 105 kehtestati Raamatupidamise Toimkonna juhendid (edaspidi – RTJ või juhend). Koos raamatupidamise seaduses sätestatud põhinõuetega moodustasid need Eesti finantsaruandluse standardi, mida tuli esmakordselt…
Käesolevas artiklis vandeaudiitor Stella Sdobnõh käsitleb muudatusi, mida tuleb raamatupidamise aastaaruande (edaspidi ka aruande) koostamisel arvesse võtta, ning aruandes vajaliku teabe avalikustamist.
Äris toob edu keskendumine oma valdkonnale ja enese seal tippu töötamine. See aga nõuab aega ja pühendumist. Seetõttu võiks nii äri alustades kui ka laiendades mõelda, milliseid tugiteenuseid tasub sisse…
Finantseerimistegevusteks loetakse tegevusi, mis muudavad aruannet koostava majandusüksuse omakapitali või laenukohustiste struktuuri. Mitte kõik finantseerimistegevused ei põhjusta rahavoogusid, kuid tegevuste tulemusena tekkinud rahavood peavad kajastuma rahavooaruandes ning mõjutama äri-, investeerimis-…
Tehnilistel põhjustel ei täida Statistikaamet praegu küsimustikku EKOMAR 2018 registrite ja infosüsteemide keskuses (RIK) allkirjastamise ootel majandusaasta aruannete andmetega.
Maksu- ja tolliameti (MTA) infosüsteemide plaaniline katkestus kestab alates 3. mai pealelõunast kuni eeldatavalt 8. maini, mille vältel on peatatud e-maksuameti/e-tolli ja MTA andmebaasidega seotud X-tee teenuste töö, samuti ei…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes