TRK 1140x140 ee gif
Maksud ja raamatupidamine

Alates 1. jaanuarist 2020 ei ole lubatud ettevõtlustulust maha arvata seaduse alusel määratud trahve ja sunniraha ning maksukorralduse seaduse alusel tasutud intresse, välja arvatud maksukorralduse seaduse (MKS) § 111 alusel…
Keskkonnaminister Rene Koka ja riigihalduse minister Jaak Aabi sõnul eil võeta maa plaanitava korralise hindamise tulemusi maamaksu arvutamise aluseks ilmselt enne 2023. aastat ning juba praegu on ettevalmistamisel meetmed, kuidas…
Eesti Meediaettevõtete Liidu hinnangul oleks digimaksu kehtestamine vajalik esimesel võimaluseks ehk 2021. aastaks.
Veidi enam kui poolsada inimest tunnistas tänavu tuludeklaratsiooni täites ausalt, et on saanud tööandjalt kas osaliselt või täielikult ümbrikupalka, kirjutab Postimees.
Raamatupidamise Toimkond avaldas korteriühistu kasumiaruande tulemiaruande näidise.
Maksu- ja tolliamet (MTA) juhib tähelepanu, et seoses võimaliku Brexitiga 1. novembril muutub Ühendkuningriik (ÜK) kolmandaks riigiks ja nii reisijad kui ka postipaki tellijad peavad arvestama erinevate tollitoimingutega.
Raamatupidamise Toimkond on avaldanud uued toimkonna juhendite täiendused.
Kolmandas kvartalis olid Eesti suurimad äriühingutest maksumaksjad kütuse- ja hulgimüügifirmad, enim tasus makse AS Tartu Terminal.
Euroopa Liit eemaldas neljapäeval Šveitsi ja veel neli riiki oma maksuparadiiside hallist nimekirjast. 
Maksukäitumise hinnangu rakenduse loomine võib olla hea viis, kuidas tõsta vabatahtlikkuse ja informeerituse läbi maksukuulekust ning suurendada seeläbi maksude laekumist, kirjutas Eesti Tööandjate Keskliit oma tagasisides Rahandusministeeriumile.
Tänavu juulis muutus ettevõtete jaoks kohustuslikuks kanda töötamise registrisse töötaja ametinimetus ja töökoha asukoht. Suve lõpuks oli registrisse kantud ligikaudu 85% hõives olevatest inimestest. Kõige suuremad probleemid on mikro- ja…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes