TRK 1140x140 ee gif
Maksud ja raamatupidamine

Statistikaamet lootis 15. maist taastada küsimustiku EKOMAR 2018 eeltäitmise registrite ja infosüsteemide keskuses (RIK) allkirjastamise ootel olevate majandusaasta aruannete andmetega, aga tehnilise lahenduse leidmine on osutunud oluliselt keerukamaks kui eeldasime.
Meil on rõõm teatada, et ilmunud on ajakirja Raamatupidamisuudised uus, 2019. aasta kolmas number.
Täna kogunenud Reformierakonna juhatus otsustas alustada välja töötama eelnõu, mis tagab vähemalt 500 eurose tulumaksuvabastus kõigile inimestele.
Maksusoodustusega tööandjapensioni tuntus on Eestis kasvamas. Mitmed IT-ettevõtted, pangad ja riigiasutused on selle lisanud oma töötajatele pakutava motivatsioonipaketi juurde ning ka inimeste arv, kes seda hüve küsivad, on tõusnud. Kaks…
Auditihooaeg on veel täies hoos, kuid see jõuab varsti lõpule. Tõenäoliselt unistab iga auditi osapool sellest, et järgmisel aastal võetakse kindlasti arvesse kõiki vigu ja lahkarvamusi ning audit läheb mitu…
Raamatupidamise seaduse § 2 kohaselt on kõik Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud raamatupidamiskohustuslased. Seega on raamatupidamiskohustuslased ka kõik Eestis registreeritud korteriühistud, mis tähendab seda, et nad peavad täitma praktiliselt kõiki…
Tulenevalt eilsetest tõrgetest e-maksuametisse/e-tolli (e-MTAsse) sisenemisel ja häiretest mobii-ID kasutamisel, suhtub maksu- ja tolliamet (MTA) mõistvalt, kui sel kuul esitada tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsiooni (TSDd) hilinemisega.
Sotsiaalkomisjon arutas õiguskantsleri märgukirja lastele makstavast toitjakaotuspensionist ja selle maksustamisest. Õiguskantsleri poole pöördus kaht last üksi kasvatav lapsevanem, kes juhtis tähelepanu sellele, et kuna riik maksab tema lastele toitjakaotuspensioni, ei…
Hetkel võib esineda tõrkeid e-maksuametisse/e-tolli sisenemisel.
Maksu- ja tolliameti (MTA) infosüsteemide katkestus on lõppenud ja sellega seoses uuenesid mitmed e-maksuameti/e-tolli (e-MTA) komponendid ning teenused.
Maksu- ja tolliameti (MTA) infosüsteemide katkestus on lõppenud ja sellega seoses uuenesid mitmed e-maksuameti/e-tolli (e-MTA) komponendid ning teenused.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes