Maksud ja raamatupidamine

Valitsus kiitis täna heaks muudatused, mille kohaselt lisanduvad edaspidi töötamise registrisse ka andmed töötajate ametinimetuse, töökoha asukoha ja tööaja määra kohta. See aitab koguda täpsemaid andmeid riikliku statistika tegemiseks ja…
Maksu- ja tolliamet ning majutusteenuste vahendaja Airbnb hakkavad vahetama andmeid, et tuvastada isikuid, kes oma elupinda välja üürivad.
Üks olulisemaid muutusi on see, et tuluvahemikus 14 400–25 200 eurot maksuvaba tulu väheneb nullini.
Tulumaksuseaduse (edaspidi – TuMS) § 6 1lõige 1 sätestab, et tulumaksuga maksustatakse üür, rent, tasu hoonestusõiguse seadmise ja reaalkoormatise talumise eest ning seadusest või tehingust tuleneva eseme kasutamise piirangu talumise…
Tulumaksuseaduse (edaspidi – TuMS) muutmise seaduse eelnõuga võetakse üle nõukogu direktiiv (EL) 2016/1164 (edaspidi – direktiiv ), millega nähakse ette Euroopa Liidu (edaspidi – EL) siseturu toimimist otseselt mõjutavate maksustamise…
Ernst & Young Baltic otsib oma raamatupidamisteenuste meeskonda raamatupidajat.
Pakendiettevõtjad peavad pidama pakendiarvestust. Korrektse pakendiarvestuse süsteemi loomisel tuleks pakendiettevõtjal lähtuda ettevõtte kauba liikumisest.
Maksu- ja tolliameti (MTA) andmetel kasvas kolmanda kvartali mediaanväljamakse aastaga 10 protsenti 1000 euroni.
Ettevõtluskõrgkooli Mainor õigusõppejõu Janus Paurmani hinnangul peaksid nii riigi kui ka omavalitsuste eelarved kasvama majanduskasvuga samas tempos ning seejuures ei tohiks eelarve kasvuvahendina pidevalt maksutõuse kasutada.
Maksu- ja tolliamet tuletab maksumaksjatele meelde, millised on 2019. aastal kehtima hakkavad maksumäärad.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes