25.01.2019 Reede

Maksuamet: Eesti ettevõtted peaksid olema valmis leppeta Brexitiks

Maksu- ja tolliamet (MTA) soovitab kõikidel äriühingutel olla valmis Ühendkuningriigi lahkumislepinguta Euroopa Liidust väljumiseks, seejuures peaksid ettevõtted ameti hinnangul viivitamata hindama Brexiti mõju oma tegevusele.

Brexitil on iseäranis suur mõju ettevõtetele, kes kauplevad praegu üksnes piirideta ühtsel turul. Äriühingud, mis planeerivad tulevikus kaubavahetust Ühendkuningriigiga, peavad kolmandate riikidega kauplemiseks arvestama selleks kohustuslike tolliformaalsustega, teatas amet oma kodulehel.

Selleks tuleb maksu- ja tolliameti sõnul end juba aegsasti kõnealuste protseduuridega kurssi viia ja omandada teavet, mida tähendab kaubavahetus mitteliikmesriikidega ning milliseid nõudeid kohaldatakse Euroopa Liidu (EL) ühtsele turule kolmandatest riikidest või kolmandatesse riikidesse veetavatele kaupadele.

Juhul, kui osapooled ei jõua lahkumislepingus kokkuleppele, siis tuleb EL-i liikmesriikide tolliasutustel kohaldada eeskirju ja formaalsusi, mis kehtivad kaubavahetusele EL-i ja kolmandate riikide vahel, see tähendab Ühendkuningriigist imporditud või Ühendkuningriiki eksporditud kauba suhtes.

Ka reisijad peaksid olema valmis, et Ühendkuningriiki sõites kohaldatakse tollimaksuvaba impordi suhtes samu piiranguid, sätteid ja piirväärtusi kui mitteliikmesriigist ehk kolmandast riigist saabudes.

Internetist kaupa tellides tuleks samuti olla valmis, et Ühendkuningriigist tehtud tellimused kuuluvad tollis deklareerimisele ja maksustamisele samamoodi nagu interneti kaudu ostetud kaup mitteliikmesriikidest ehk kolmandatest riikidest.

2017. aasta 29. märtsil teatas Ühendkuningriik Euroopa Ülemkogule oma kavatsusest EL-ist välja astuda. Sealtpeale alanud kahe aasta pikkune läbirääkimiste periood lõpeb tänavu 29. märtsil ning lahkumisleping peaks jõustuma sellele järgneval päeval ehk 30. märtsil.

Lahkumisleping sisaldaks üleminekuperioodi puudutavaid sätteid, sealhulgas kaupade vaba liikumise kohta EL-i ja Ühendkuningriigi vahel. Üleminekuperiood kestaks 31. detsembrini 2020. Kuna läbirääkimised lahkumisleppe üle veel käivad, ei ole praegu ka täit selgust üleminekuperioodi kestuse ja sisu osas.

Praegu on EL-i ja Ühendkuningriigi vahel peetavates lahkumisläbirääkimistes kaks stsenaariumi. Hoolimata sellest, kas lahkumisleping sõlmitakse või mitte, muutuvad Ühendkuningriigi ja EL-i vahelised suhted põhjalikult, kui Ühendkuningriigist saab mitteliikmesriik ehk kolmas riik. Kolmandal riigil ei saa olla samu õigusi ja hüvesid kui liikmesriigil.

Kui üleminekuperioodi ja selle sisu osas ühisele kokkuleppele ei jõuta,  astub Ühendkuningriik EL-ist välja üleminekuperioodita. Sellisel juhul saab Ühendkuningriigist alates 30. märtsist 2019 kolmas riik ning igasuguse kauba liikumiseks Ühendkuningriigi ja EL-i vahel on vajalik tollivormistus.

See tähendab, et importijad ja eksportijad vastutavad kauba tollis deklareerimise eest. Deklarant võib seejuures kauba ise tollis deklareerida või kasutada tolliesindajat. Sujuvaks tollivormistuseks on sageli vaja erinevaid tolli väljastatud lube.

Antud stsenaariumi järgi alustab EL Ühendkuningriigi kui kolmanda riigi piiridel oma määruste ja tariifide kohaldamist, sealhulgas tolli-, sanitaar- ja fütosanitaarkontrollide läbiviimist. Piiridel läbiviidavad tolliformaalsused ja kontrolliprotseduurid põhjustavad seejuures märkimisväärset viivitust kauba liikumisel.

Seega tunnistatakse sel juhul kehtetuks kõik Ühendkuningriigi aktsiisiload ning alates 31. märtsist 2019 ei saa Ühendkuningriigile elektroonilisi saatelehti (eSL) vormistada.

Juhul, kui lahkumisleping sõlmitakse, siis astub Ühendkuningriik leppe kohaselt 29. märtsil 2019 EL-ist välja ning üleminekuperiood kestab 31. detsembrini 2020. Üleminekuperioodil loetakse Ühendkuningriik tollivormistuse seisukohast EL-i liikmesriigiks ning kaupade vaba liikumine EL-i ja Ühendkuningriigi vahel jätkub selle perioodi lõpuni.

Selle stsenaarium kohaselt kaubavahetusele EL-i ja kolmandate riikide vahel kohaldatavaid eeskirju, piiranguid ja muid tolliformaalsusi üleminekuperioodil ei rakendata. Kauba tollis deklareerimise kohustus Ühendkuningriigi ja EL-i vahelises kauba liikumises algab siis, kui üleminekuperiood on lõppenud.

Aktsiisikauba elektroonilisi saatelehti (eSL) saab vormistada Ühendkuningriigile ka pärast Brexitit, kuni 31. detsembrini 2020 ning vastuvõtuteateid saab saatelehti vormistada kuni 31. maini 2021.

Lugege Brexitist maksude seisukohast lisaks siit.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes