Esmaspäev, 28 September 2020 13:38

SURE ehk TERA ehk töötuseriski leevendamise toetus

22. septembril käivitus EL loodud 100 miljardi euro suurune Euroopa rahastu, millega pakutakse liikmesriikidele ajutist toetust COVID-19 puhanguga kaasnenud eriolukorras töötuseriski leevendamiseks. Senini ei ole Eesti toetust taotlenud.

Vabariigi Valitsuse poolt on esitatud Riigikogule käibemaksuseaduse muudatuste eelnõu, millega võetakse üle Euroopa Liidu käibemaksureeglites 1. juulil 2021 jõustuvad muudatused.

Euroopa Komisjon toetab 128 miljoni euroga 23 uut teadusprojekti, mille eesmärk on koroonaviiruse jätkuva pandeemia ohjamine.

Mais 2020 kuulutas Euroopa Komisjon välja avalikud konsultatsioonid, s.h. ka erasektori ja ühiskondlike organisatsioonidega, tuleviku Euroopa Liidu sisese investeerimiskeskkonna parandamiseks. Eesti ettevõtluse rahvusvahelistumise kontekstis on Eesti ettevõtete võrdne kohtlemine teistes EL liikmesriikides üha suurema olulisusega, sellepärast kutsub kaubandus-tööstuskoda Eesti ettevõtteid üles oma arvamust avaldama.

Peaminister Jüri Ratase kinnitusel läks Eestil Euroopa Liidu (EL) eelarvekõnelustel üle ootuste hästi, näiteks on Eestil EL-i uuest pikaajalisest eelarvest kasutada kolm miljardit eurot ühtekuuluvuspoliitika ehk struktuurivahendeid, samuti väheneb oluliselt omafinantseeringu suuruse nõue ning otsetoetuste kogumaht suureneb rohkem kui kolmandiku võrra - kokku on Eestile EL-ilt aastaks 2027 tulemas üle 6,8 miljardi euro. 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes