Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Reisijate õigusi käsitleva Eurobaromeetri uuringu kohaselt on Euroopa Liidu (EL) kodanikest keskmiselt 43 protsenti teadlikud reisijate õigustest, eestlastest teavad reisijate õiguste kehtimisest aga ligi 61 protsenti. Küsitluses osalesid Euroopa Liidu kodanikud, kes on viimase 12 kuu jooksul reisinud lennuki, pikamaarongi, bussi, laeva või parvlaevaga, et EL-is on kehtestatud reisijate õigused.

Valitsuse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjon otsustas esmaspäeval strateegilise analüüsi keskuse loomise, mis hakkab tegutsema rahapesu andmebüroo juures.

Eesti jaekaubanduse mahu kasv oli jaanuaris Euroopa Liidus üks suuremaid, kerkides kuuga 1,9 protsenti.

Kuna liikmesriikide vahelised kaugused võivad olla päris suured ja kauba liikumine võib aega võtta, siis on käibe tekkimise aeg sätestatud piisava varuga, et kaup kohale jõuaks.

Hiljuti avaldati Euroopa Kohtu kohtujuristi Maciej Szpunari seisukoht kohtuasjas Google vs CNIL. Vaidlus puudutab isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR) ning inimeste õigust olla unustatud.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes