Eesti oli koos Belgia, Kreeka, Hispaania ning Küprosega üks väheseid Euroopa Liidu riike, kes külmutasid miinimumpalga 2021. aastaks, vahendab Postimees Eurofoundi koostatud aastaülevaadet «Miinimumpalgad aastal 2021».

Euroopa Komisjon algatas täna rikkumismenetluse ja saatis ametlikud kirjad 24 EL-i liikmesriigi, sealhulgas Eesti suhtes, kuna need riigid ei ole viinud oma mitmesuguseid siseriiklikke õigusnorme kooskõlla töötajate lähetamise direktiivi jõustamisdirektiiviga.

Euroopa Komisjon teatas täna oma digimaksu ettepaneku edasilükkamisest, et mitte seada ohtu kõnelusi rahvusvahelise maksureformi üle.

Euroopa Komisjon võttis eile vastu mitu dokumenti kestliku rahanduse valdkonnas ning uus kestliku rahanduse strateegia sisaldab mitut algatust kliimamuutuste ja muude keskkonnaprobleemidega võitlemiseks, näeb ette rohkem investeeringuid kestlikku majandusse ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) suurema kaasamise.

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks justiitsministeeriumis ette valmistatud eelnõu, millega muudetakse äriseadustikku ja raamatupidamise seadust.