Lühikokkuvõtted

Kaubandus-tööstuskoda on vastu ametiühingute ettepanekule lubada paindlikumaid valveaja tingimusi kehtestada üksnes laiendatud kollektiivlepingutega; vaid soovib nende sätestamist töölepingu seaduses.

Minu laps läheb esimesse klassi. Kas tööandja peab mulle vaba päeva andma?

Töösuhetes kasutatakse tihti selliseid termineid nagu hea usu ja mõistlikkuse põhimõte, lojaalsus, mõistlik etteteatamistähtaeg, mõistlik hüvitis, vajalik hoolsus, tavaliselt makstav tasu. Vaatame, mida nende terminite all tuleks mõista ja millisel juhul neid kohaldada.

Sotsiaalministeerium soovib muuta töölepingu seadust, et kaasajastada alaealiste töötingimusi ning muuta IT-sektori ja tervishoiutöötajate valveaja regulatsiooni.

Haiguslehe lõppedes sain arstilt tõendi selle kohta, et minu endine töö on tervise tõttu vastunäidustatud. Tööandja ütles, et kergemat tööd tal pakkuda ei ole ja kirjutagu ma ise lahkumisavaldus. Kas tõesti pean ise lahkumisavalduse kirjutama? Kas mul on hiljem õigust töötuskindlustushüvitisele?