Lühikokkuvõtted
Ettevõtte juhtkonnal tekib tihti küsimus, milline leping on otstarbekam töövõtjaga sõlmida, kui plaanis on kas ühekordne projekt või ajutised või hooajalised tööd. Mõnikord ei pöörata piisavalt tähelepanu töö sisu ja lepingu vormi kokkusobimatusele, mis võib pärast tööde valmimist põhjustada vaidlusi tööandja ja töövõtja vahel või vigu maksude deklareerimisel.
Õiguskantsler Ülle Madise hinnangul on tööandjal õigus usalduse kaotamise tõttu lõpetada tööleping töötajaga, kes ei lähe tööandja korraldatavasse tervisekontrolli.
Tööinspektsioon korraldab Tallinnas 15. juunil infohommiku alaealiste töötamise teemal.

15. mail tähistatakse rahvusvahelist perepäeva, mis on sel aastal pühendatud töö- ja pereelu ühildamisele. Tööinspektsioon tuletab meelde töölepingu seadusega lapsevanematele tagatud õigused puhkuse võtmisel.

Kaubandus-tööstuskoda on vastu ametiühingute ettepanekule lubada paindlikumaid valveaja tingimusi kehtestada üksnes laiendatud kollektiivlepingutega; vaid soovib nende sätestamist töölepingu seaduses.