Lühikokkuvõtted

Haiguslehe lõppedes sain arstilt tõendi selle kohta, et minu endine töö on tervise tõttu vastunäidustatud. Tööandja ütles, et kergemat tööd tal pakkuda ei ole ja kirjutagu ma ise lahkumisavaldus. Kas tõesti pean ise lahkumisavalduse kirjutama? Kas mul on hiljem õigust töötuskindlustushüvitisele?

Teisipäev, 16 Veebruar 2016 11:22

Töölähetus versus lähetatud töötaja

Töötajate vaba liikumine ja teenuste osutamine on Euroopa Liidu toimimise lepingu üks põhialustest ning üha rohkem tuleb ette olukordi, kui tööandja saadab töötajaid töölähetusse nii Eesti-siseselt kui ka erinevatesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse.

Vandeadvokaat Leon Glikmani hinnangul on õigus osutada teenust nii töötajana, juhatuse liikmena kui ka ettevõtjana võrdväärsed valikud ja ettevõtjal on õigus eelistada väljateenitud tasu saamist juriidilise isiku kaudu.

Üldise Eesti tööjõuturu ning kolmandatest riikidest (so väljastpoolt Euroopa Liitu) pärit töötajate (välismaalaste) Eestis töötamise regulatsioonide liberaliseerimise käigus lisandub alates 2016 aasta algusest välismaalaste seaduse (VMS) muudatustega võimalus välismaalaste töötamiseks Eestis ka renditööjõuna. Teatud mõttes on see huvitav ja hea uudis, teisalt aga võib tekitada mitmeid küsimusi ega pruugi tegelikkuses õigesti, st soovitud kujul, ellu rakenduda.

Kui tööandja ütleb töölepingu üles töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 88 lg 1 alusel (nt töötaja terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita nelja kuu jooksul) ja etteteatamistähtaega ei järgita, kas siis töötajal on õigus saada hüvitist ulatuses, mida tal oleks olnud õigus saada etteteatamistähtaja järgimisel?

Vastab Anni Raigna, töösuhete nõustamistalituse juhataja, Tööinspektsioon: