TRK 1140x140 ee gif

Töölepinguliste suhete ümarlaual tõdesid ametkonnad, et kõige paremaks meetmeks vähendamaks pettusi töösuhetes on töötajate ja tööandjate teadlikkuse kasv töölepingu sõlmimise kasust ja vajalikkusest.

Tööinspektsiooni töösuhete järelvalve ülevaate alusel on ettevõtetes peamiseks probleemiks töötingimustest teavitamata jätmine ja ebakorrektseid töösuhteid varjavad sageli ka töötajad, selgus töölepingule pühendatud ümarlaual.

Kas töötaja võib enne etteteatamistähtaja lõppu tagasi võtta oma korralise ülesütlemisavalduse ja edasi töötada?

Vastab Ülle Kool, jurist, Tööinspektsiooni Ida inspektsioon:

Eelmisel nädalal alanud Tööinspektsiooni kampaania „Tunne oma õigusi. Eelista töölepingut“ teavitab nii töötajat kui tööandjat, millised on töölepingu kasulikud küljed võrreldes teiste võlaõiguslike lepingutega nagu näiteks töövõtu- või käsundusleping.

Teisipäev, 29 Oktoober 2013 16:30

Vabatahtliku tegevuse maksustamisest

Õigusnormi tasemel ei ole vabatahtliku tegevuse või töö mõistet avatud. Siseministeeriumi tellimusel on koostatud „Vabatahtliku tegevuse õiguskeskkonna analüüs“, millega on võimalik Siseministeeriumi kodulehel tutvuda siin.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes