07.02.2019 Neljapäev

Kuidas koostada ametijuhendit?

Maris Tekkel, advokaat.
Maris Tekkel, advokaat. Advokaadibüroo Murula

Töölepingu seaduse § 5 lg 1 punkti 3 kohaselt peab tööleping sisaldama tööülesannete kirjeldust. Praktikas sisaldab tööleping aga ainult tööülesannete lühikirjeldust ja viidet ametijuhendile, kus on sätestatud töötaja paiknemine ettevõtte struktuuris ja põhjalikumalt lahti kirjutatud töötaja kohustused, õigused ja vastutus ning nõuded haridusele, oskustele ja isikuomadustele.

Ametijuhend on oma olemuselt töökorralduslik dokument, milles on sätestatud:

  • töökoha põhieesmärk,
  • töökohustused koos oodatava tulemuse kirjeldusega,
  • töötaja vastutus,
  • ametikohale esitatavad nõuded ehk nõuded nii kvalifikatsioonile (teadmised, oskused, haridustase) kui ka isikuomadustele,
  • töötaja paiknemine ettevõtte struktuuris (alluvussuhted) ning
  • asendamise regulatsioon.

Ametijuhend vormistatakse üldjuhul töölepingu lisana ja nagu töölepingu puhul on selle muutmine võimalik ainult poolte kokkuleppel (tööandjal ei ole võimalik ametijuhendisse ühepoolselt muudatust sisse viia).
Täpsemalt saate ametijuhendi koostamise põhimõtetest lugeda Raamatupidamisuudiste viiendas numbris (nr 5, 2018) ilmunud Maris Tekkeli artiklist „Ametijuhend aitab ennetada vaidlusi“.

Alljärgnevalt leiate ametijuhendi näidise

Toetajad

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes