gif Company 930x140 ee

 

07.02.2019 Neljapäev

Kuidas koostada ametijuhendit?

Maris Tekkel, advokaat.
Maris Tekkel, advokaat. Advokaadibüroo Murula

Töölepingu seaduse § 5 lg 1 punkti 3 kohaselt peab tööleping sisaldama tööülesannete kirjeldust. Praktikas sisaldab tööleping aga ainult tööülesannete lühikirjeldust ja viidet ametijuhendile, kus on sätestatud töötaja paiknemine ettevõtte struktuuris ja põhjalikumalt lahti kirjutatud töötaja kohustused, õigused ja vastutus ning nõuded haridusele, oskustele ja isikuomadustele.

Ametijuhend on oma olemuselt töökorralduslik dokument, milles on sätestatud:

 • töökoha põhieesmärk,
 • töökohustused koos oodatava tulemuse kirjeldusega,
 • töötaja vastutus,
 • ametikohale esitatavad nõuded ehk nõuded nii kvalifikatsioonile (teadmised, oskused, haridustase) kui ka isikuomadustele,
 • töötaja paiknemine ettevõtte struktuuris (alluvussuhted) ning
 • asendamise regulatsioon.

Ametijuhend vormistatakse üldjuhul töölepingu lisana ja nagu töölepingu puhul on selle muutmine

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Vormista tellimus!

Raamatupidamisuudiste tellimus sisaldab:

 • Reklaamivaba paberajakirja
 • Ligipääsu "Meistri eri" artiklitele
 • E-arvete koostajat
 • Elektroonilisel kujul trükiajakirja
 • E-konsultatsioone
 • Blankette ja dokumentide näidiseid

Toetajad

Suno 365 logo 10  StandardBooks200px

gif Company 930x140 ee

 

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes