Tööinspektsioon viis eelmise aasta novembris läbi sihtkontrolli rehvivahetuse teenust pakkuvates ettevõtetes, et tööõnnetusi ennetada ja tööelu paremaks muuta. Sihtkontrolli käigus kontrolliti 62 ettevõtet, kokku leiti 176 puudust, ettekirjutusi koostati 25 ettevõttele.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Tööinspektsioon sai valmis töölepingu näidise, kus on välja toodud kõik olulised punktid, millele lepingu sõlmimisel tähelepanu pöörama peaks, see on mugav abivahend nii tööandjale kui ka töötajale, sest näidist kasutades saab olla kindel, et mõlema osapoole huvid on kaitstud.

Tööinspektsiooni tööelu infosüsteemis TEIS on valmis saanud tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste registreerimise moodul, mis annab ettevõtetele mugava ja paberivaba võimaluse teavitada tööinspektsiooni tööõnnetuse toimumisest, osaleda tööõnnetuste ja kutsehaigestumiste uurimises ja tööinspektsiooni järelevalves.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Esmaspäev, 21 November 2022 15:59

Kliendiportaal eTI suletakse 1. detsembrist

eTI portaal on avalikult kasutatav kuni 1. detsembrini 2022.

Eelmisel aastal registreeriti autoremondi ja -hooldusega tegelevates ettevõtetes 22 kerget ja 10 rasket tööõnnetust.