Tööinspektsiooni teatel on töökohtade temperatuurid taas tõusmas ning tööandjad peaksid olukorrale ennetavalt tähelepanu pöörama.

Tööinspektsioon tegi sotsiaalministeeriumile ettepaneku loobuda plaanitavast ravikindlustuse seaduse muudatusest, millega tööandja peab ka rasedatele maksma kergemale tööle üleviimise puhul palka vähemalt 50 protsendi ulatuses.

Tööinspektsioon viis veebruaris ja märtsis läbi tööelu parendamiseks ja tööõnnetuste ennetamiseks sihtkontrolli metallitööstuse ettevõtetes.

Terviseseisundile sobivat tööd saab tööinspektsiooni teatel nõuda rase ja töötaja, kellel on õigus emapuhkusele.

Kolmapäev, 19 Aprill 2023 14:46

Muudatused alaealiste tööle registreerimisel

Tööinspektsiooni tööelu infosüsteemis TEIS on valmis saanud alaealiste moodul, mis annab lapsevanematele võimaluse näha infot oma lapse töötingimuste kohta. Tööandja peab lisainfo alaealise kohta sisestama TEISi (iseteenindus.ti.ee).