Tööinspektsioon meenutab, et töötamine pühade ajal peab tooma lisatasu. 

1. septembrist muutus tööandjatel kohustuslikuks esitada riskianalüüs Tööinspektsioonile digitaalselt, laadides see üles iseteeninduskeskkonnas iseteenindus.ti.ee või luues selle riskianalüüsi töövahendi abil.

Valitsus kiitis heaks korralduse, mis lubab alates esmaspäevast kontrollitud tegevustes osaleda üksnes vaktsineeritud või COVID-19 läbipõdenud täiskasvanutel. Mida tähendab see tööandjale ja töötajale, selgitab tööinspektsioon.

Tööinspektsioon kontrollis septembri lõpus 21 hooldekodu, kus töötajate vaktsineerituse tase oli teistest oluliselt madalam. Tööinspektorid registreerisid 48 puudust. Vaid neljas hooldekodus vastas kõik nõuetele.

Teisipäev, 12 Oktoober 2021 08:15

Õnnetus tööl teeb tööandjast uurija

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse järgi loetakse tööõnnetuseks töötaja tervisekahjustus või surm, mis toimus tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval vaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.