Tööinspektsioon külastas sel aastal 169 ehitusplatsi, et kontrollida ohutusreeglite täitmist ja ennetada raskeid või surmaga lõppevaid tööõnnetusi.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Teisipäev, 20 September 2022 11:23

Tööandja kaitseb töötajaid külma eest

Olen tööandjana murelik peatselt saabuvate külmade ilmade ja tööruumide kütmise pärast. Loomulikult soovin, et saaksin töötajatele pakkuda sama sooje tööruume, kui siiani, kuid energiakriis sunnib tegema muutusi. Mida saaksin tööandjana praeguses olukorras teha, et ettevõte saaks edasi toimida ja töötajad ei peaks külmetama?


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Soe sume suvi on taandumas ja COVID-19 järjekordne laine tuure kogumas. Seetõttu on tööinspektsioon võtmas taas teravdatud tähelepanu alla viiruse leviku pidurdamise.

Tööinspektsioon kontrollis tööohutust 88 puidutööstusettevõttes. Kokku tuvastati 497 puudust ja ettekirjutusi tehti 61% kontrollitud ettevõtetest. Vaid 10% kontrollitud puidutööstusest ei tuvastatud ühtegi sihtkontrolliga seonduvat puudust.

Euroopa Liidu tasandil tunnustatud sotsiaalpartner Euroopa ehitus- ja puidutööliste ametiühingute föderatsioon (EEPAF) on algatanud kampaania „Kes on ülemus? Lõpetagem ärakasutamine alltöövõtuahelates!“, millega pööratakse tähelepanu seoses alltöövõtuga valitsevatele murekohtadele ehitussektoris ning taotletakse Euroopa Liidu tasandil õigusaktide muudatusi ja reeglite efektiivsemat jõustamist.