Tööinspektsiooni peadirektor Meeli Miidla-Vanatalu hinnangul pole alaealiste töölevärbamise reeglite põhimõtteline muutmine hetkel vajalik.
Tööandja lükkas minu lapsepuhkuse avalduse tagasi, öeldes, et mulle ei ole sel ajal asendajat. Kas ta tohib seda teha? Kelle kohustus on leida asendaja, küsib lugeja.

Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

24.05.2022 jõustunud välismaalaste seaduse eesmärk on korrastada välismaalaste Eestis töötamise regulatsiooni ja välismaalaste Eestis viibimise, õppimise ja elama asumise tingimusi, arvestades pidevas muutumises olevat keskkonda ja sellest tulenevalt uusi vajadusi.

Tööinspektsioon kontrollis kevadise sihtkontrolli raames töötervishoiu ja tööohutuste nõuete täitmist 108 väikeses toidukaupluses üle Eesti, kus tuvastati kokku 315 puudust; vaid 9 protsendis kontrollitud kauplustest vastas kõik nõuetele.

1. aprillist muutus perepuhkuste korraldus. Kas vanemapuhkustele jäämisest etteteatamise tähtajad ka muutusid? Kui tahan puhkust võtta, kas pean tööandjale 30 kalendripäeva ette teada andma?