Õigus
Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusele Ida-Virumaale ning Kagu-Eestisse uute töökohtade loomise toetuse tingimused, eesmärk on aidata kaasa nende piirkondade majandusarengule ja töötuse vähendamisele.
Eestis on kuni 120 000 tööealist inimest, kellel puudub püsiv ravikindlustus, mõttekoja Praxis analüüs soovitab muuta ravikindlustuse hõive ja sissemakse aluseid.
Riik plaanib tuleval aastal kasutada tööturuteenuste osutamiseks ja tööturutoetuste maksmiseks 35,4 miljonit eurot.
Töösuhteid ja tööohutust reguleerivad normid ning sellega kaasnev põhjendamatult suur halduskoormus sunnib väikeettevõtjaid tegevust lõpetama või piirduma ettevõtja enda piiramatu töötamisega, leiab Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA).
Sotsiaalministeeriumi plaan tööõnnetuskindlustuse seaduse väljatöötamiseks nõuab ka maksukorralduse seaduse muutmist, leiab maksu- ja tolliamet.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes