Õigus
Sotsiaalministeerium tahab kiireloomuliselt muuta ametiühingute ja kollektiivse töötüli lahendamise seadusi, põhjuseks Transiidikeskuse ja ametiühingute vaidlus, milles jäi kaotajaks tööinspektsioon.
Sotsiaalministeerium on saatnud kooskõlastusringile soolise võrdõiguslikkuse seaduse muudatused, mille kohaselt hakkab tööinspektsioon iga aasta läbi viima esmase palgaandmete analüüsi iga tööandja kohta. Lisaks täpsustatakse, et tööandja peab vähemalt kord kahe aasta jooksul esitama töötajatele ülevaate nais- ja meestöötajate keskmisest palgast. Eelnõuga kehtestatakse ka loetelu soopõhistest andmetest, mida tööandja peab oma töötajate kohta koguma. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda selgitab, mis on muudatuste eesmärk, mis on olulisemad muudatused ja keda need mõjutavad.
Teisipäev, 03 Aprill 2018 09:08

Ossinovski plaanib luua palgalõhe spidomeetri

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski plaanib sugude sissetulekute võrdsustamiseks luua nii erasektori kui ka avaliku sektori tööandjate tegevust mõõtva palgalõhe spidomeetri, mille alusel hakkaks tööinspektsioon siiski vaid avaliku sektori tööandjaid kontrollima.
Sotsiaalministeerium on ette valmistanud eelnõu, millega tehakse mitmeid olulisi muudatusi vanemapuhkuste ja –hüvitiste süsteemis. Muu hulgas muudetakse lapsepuhkuse tingimusi, luuakse võimalus võtta vanemahüvitist välja päevade kaupa ning pikendatakse lapsehoolduspuhkusele jäämise etteteatamise tähtaega 14 päevalt 45 päevani. Kaubanduskoda annab ülevaate, mis on muudatuste eesmärk, mis on olulisemad muudatused ja keda need mõjutavad.
Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemi muudatused, mis võimaldavad lapsevanematel ise otsustada, kui pikalt ning millises mahus vanemahüvitisi ja -puhkusi kasutada ning mõlema vanema vahel jagada.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes