Teisipäev, 16 Juuni 2020 09:31

Altkäemaks ja vastutasu

Riigikohtu kriminaalkolleegium tegi 7. mail 2020 otsuse kriminaalasjas 1-18-7807. Kohtuotsus võib pakkuda huvi ettevõtjatele, kes on ühtlasi ametiisikud. Nimelt manitseb lahend alati läbi mõtlema, millises rollis teatud olukordades ollakse ning kuidas on sobilik ja seaduslik seejuures käituda.

Riigikohtu otsuse kohaselt ei võimalda seadus tööandja nõusolekuta laiendada talle kollektiivlepingut, mille sõlminud ühingu või liidu liige ta ei ole.

Reede, 12 Juuni 2020 10:56

Raha arestimine ja viivis

Vaatluse all on riigikohtu lahend selle kohta, kuidas on viivise maksmisega siis, kui raha arestitakse maksumenetluses, kuid jääb võlgniku kontole. Olukord on praktikas tihtiesinev, kuid praktika on ebaselge.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Riigikohtu otsus Rail Balticu maakonnaplaneeringute vaidluses on avalikkuses palju tähelepanu pälvinud. Seda eelkõige osas, milles Riigikohus tühistas osaliselt Pärnu maakonnaplaneeringu kehtestamise, kuna leidis, et Luitemaa linnuala Natura hindamine jäeti õigusvastaselt tegemata. Riigikohtu lahendist tuleneb samas teisigi olulisi momente, millele tähelepanu pöörata.

Esmaspäev, 01 Juuni 2020 08:56

Seltsinguleping ja kinnisasi

Riigikohus tegi 29. aprillil 2020 otsuse tsiviilasjas 2-18-255. Lahend on kahjuks vägagi eluline, kuivõrd näitab, et isegi lähedased pereliikmed võivad keeruliste õiguslike suhete pärast tülli pöörata. 

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.