Ühiskond
Valitsus otsustas tänasel istungil anda kohalikele omavalitsustele täiendavalt 201 982 eurot toimetulekutoetuste ja 71 476 eurot vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks. Raha antakse toetusfondi vahenditest toimetulekutoetuse, üksikvanema täiendava toetuse ja vajaduspõhise peretoetuse tarbeks.  
Maksu- ja Tolliameti andmetel laekus kohalikele omavalitsustele (KOV) tänavu viie kuuga tulumaksu 349,4 miljonit eurot, mis on 8,2% rohkem kui mullu sama ajaga.

Alates juulist hakkab kehtima keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse uus redaktsioon, millega keskkonnamõjude hindamise (KMH) järelevalve asendatakse seisukohtade küsimisega ja dokumentatsiooni õiguse kontrolliga, mis tähendab suuremat halduskoormust peamiselt kohalikele omavalitsustele.

Riigikohus jättis neljapäevase lahendiga jõusse halduskohtu otsuse, milles kohustatakse Tallinna linna osalema Audentese erakooli ja spordigümnaasiumi tegevuskulude katmises.

Haridus- ja teadusministri Jürgen Ligi hinnangul peaks riik üldse tühistama omavalitsuste kohustuse maksta erakoolide majanduskulude eest, sest praeguse süsteemi jätkudes ei oleks võimalik õpetajate palku enam sellisel tasemel hoida.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes