Ühiskond
Riigikohus otsustas, et jäätmeseaduse muudatus, millega keelatakse jäätmekäitluse ainukorraldamine omavalitsustele või nende mittetulundusühingutele, on õiguspärane; kuid omavalitsustel säilib õigus määrata jäätmekäitlemiskoht.
Teisipäev, 28 Oktoober 2014 15:25

Riigikohus: omavalitsus ei pea erakoole rahastama

Riigikohus otsustas rahuldada Tallinna linnavolikogu taotluse ning tunnistas põhiseadusega vastuolus olevaks selliste õigustloovate aktide andmata jätmine, mis sätestaksid kohaliku omavalitsuse üksustele erakooliseaduse pandud kohustuste rahastamise riigieelarvest.

Kohalike omavalitsuste esindajad ja siseminister allkirjastasid kokkuleppe, mille kohaselt kasvab kohalike omavalitsuste tulubaas järgmise aasta riigieelarves ligi 1,55 miljardi euroni, mis on suurim senises ajaloos.

Suvel jõustunud korrakaitseseadus sätestas inimeste häirimisele selge keelu. Praktilises elus tekitab uus olukord mitmeid küsimusi.

Reede, 01 August 2014 10:16

Omavalitsuste tulumaksulaekumine kasvas

Maksu- ja Tolliameti andmetel laekus kohalikele omavalitsustele tänavu seitsme esimese kuuga tulumaksu üle 464 miljoni eurot, mis on 8,7 protsenti rohkem kui 2013. aasta samal perioodil.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes