Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Ühiskond

Riigikohus selgitas kolmapäeval oma otsuses, et kohalik omavalitsus peab tegema otsuse planeeringu kohta mõistliku aja jooksul ka siis, kui puudutatud isikud ei jõua planeerimismenetluses kokkuleppele ja planeeringuga seoses toimuvad kohtumenetlused.

Seni nägi seadus ette, et elanike arvamuse väljaselgitamise korra kehtestab iga omavalitsuse volikogu. Nüüd väheneb omavalitsuste halduskoormus, võttes neilt kohustuse eraldiseisvalt küsitluse kord kehtestada. Lisaks annab ühtne kord võimaluse küsitlustulemusi omavahel võrrelda.

Raplamaa omavalitsuste juhid taotlevad riigieelarvest 182 000 eurot kompensatsiooni looduskaitsealaste maade maamaksuvabastuse tõttu saamata jäänud tulu eest.

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse muutmise eelnõu, mille jõustumisel peaksid kohalikud omavalitsused hakkama oma raamatupidamisinfot avalikustama tehingupartnerite lõikes.

Reede, 02 Oktoober 2015 09:25

Omavalitsuste tulumaksulaekumine kasvas

Maksu- ja tolliameti andmetel laekus kohalikele omavalitsustele tänavu üheksa kuuga tulumaksu 638,5 miljonit eurot, mis on 7,8 protsenti rohkem kui mullu samal perioodil.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes