Valitsus kiitis heaks muudatused, millega viiakse kohtu ja prokuratuuri nõuete ning kohtute poolt kogutavate riigilõivude haldamine üle Maksu- ja Tolliameti maksukohustuslaste registri andmebaasi.

Kolmapäev, 04 September 2013 14:59

Töötamise registreerimine – kellele ja milleks?

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile maksukorralduse seaduse muudatused, millega luuakse töötamisega seotud infot koondav register, kus isik tuleb registreerida enne tööle asumist. Maksu- ja Tolliamet selgitab, kellele ja milleks seda vaja on.

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile maksukorralduse seaduse muudatused, millega luuakse töötamisega seotud infot koondav register, kus isik tuleb registreerida enne tööle asumist.

Arvestades seda, et Riigikogu võttis 22. mai istungil vastu maksukorralduse seaduse (edaspidi – MKS) ja teiste seaduste muutmise seaduse, mis jõustub juba 2013. aasta 1. juulil (välja arvatud § 132 ja § 1684), on õige aeg lugejale peamistest seadusemuudatustest ülevaade anda.

Kolmapäev, 29 Mai 2013 13:51

Ülevaade maksuseaduste muudatustest

Riigikogu võttis 22. mail vastu maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse. Seadus jõustub 1. juulil 2013. a. Maksu- ja Tolliamet on koostanud ülevaate olulisematest maksukorralduse seaduse (MKS), kohalike maksude seaduse ja maamaksuseaduse muudatustest.