Uut seadusandluses
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi määruse eelnõu järgi võivad väljaspool Tallinna tegutsevad ettevõtted hakata KredExi kaudu taotlema kuni 30 000 euro suurust toetust päikesepaneelide soetamiseks - toetust rahastatakse riigieelarvest ja käesoleval aastal on selleks otstarbeks ette nähtud 1 400 000 eurot.
Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) tahab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kaudu tuua Eestisse 2000 IKT-spetsialisti, välisvärbamise toetuse rakendamiseks on ette nähtud ligi 4 miljonit eurot.
OSKA tööjõuvajaduse tuleviku-uuringu järgi on aastaks 2020 vaja 37 000 IKT-spetsialisti ning kui koolituskohti on piisavalt, siis katkestab õpingud pea veerand õppuritest.
Valitsus arutas 15. veebruari kabinetinõupidamisel kahaneva rahvastikuga piirkondade elamumajanduse ümberkorraldamise tegevus- ja rahastamiskava, mis hõlmab lisatoetusi, regulatiivseid muudatusi ja näidisprojekti elluviimist.
Rahandusministeeriumi andmetel tegid riigiasutused riigieelarves ette nähtud kulusid ja investeeringuid 2017. aasta novembri lõpuks 8,08 miljardit eurot, mida oli 601,4 miljonit eurot ehk 8 protsenti rohkem kui aasta varem samaks ajaks. Riigieelarve kasutamine vastab prognoositule. Riigi üheteistkümne kuu tulud olid 8,15 miljardit eurot, mis oli 712,7 miljonit eurot ehk 9,6 protsenti suuremad kui aasta varem.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes