TRK 1140x140 ee gif
27.07.2018 Reede

Palo allkirjastas tootearenduse toetuse tööstusettevõtetele

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo allkirjastas tootearenduse toetuse, mille eesmärk on anda väikese ja keskmise suurusega tööstusettevõtetele võimalus arendada riigi toel uusi tooteid ja teenuseid ning kasvatada lisandväärtust ja eksporti juba väljakujunenud sihtriikides.

Arenguseire Keskuse andmetel on Eesti ettevõtete innovatsioonialased investeeringud võrreldes ülejäänud Euroopa riikidega madalad. Eesti ettevõtete arendusinvesteeringud elaniku kohta on ligikaudu neli korda väiksemad kui Euroopa Liidus keskmiselt ja keskmiselt 6,6 korda väiksemad kui üle lahe Soomes, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM).

"Kesised investeeringud tootearendusse annavad märku sellest, et ettevõtjatel ei ole piisavalt võimalusi selliseid riske võtta. Tootearenduseks ei anna sageli ka pangad laene. Kui aga Eesti ettevõtted uusi tooteid välja ei tööta, seab see ohtu ettevõtete tootlikkuse ja lisandväärtuse kasvunumbrid tervikuna," ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

Tootearendust loetakse kõrge riskiga valdkonnaks, mistõttu töötas MKM välja toetuse, et maandada ettevõtjate riske. Esimesena valiti fookuseks tööstussektor.

"Kuigi Eestit ei peeta esmapilgul tööstusriigiks, siis tegelikult moodustab meie ekspordist pea 70 protsenti töötleva tööstuse toodang. Toetuse eesmärk on motiveerida tööstusettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, suurendama tootearenduse kaudu loodavat lisandväärtust ja välja töötama uusi ekspordipotentsiaaliga tooteid," selgitas minister.

27. juulil ministri allkirja saanud toetust saab hakata taotlema Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS), mis nõustab ettevõtjaid ja teostab ka rahade kasutamise järelevalvet.

Toetuse maksimaalne suurus on ühe projekti kohta 200 000 eurot ja minimaalne 20 000 eurot. Ettevõtja oma panus peab olema vähemalt 30 protsenti kuludest ja projekti kestus võib olla kuni kolm ja pool aastat. Toetus on suunatud eelkõige väikestele ja keskmise suurusega töötleva tööstuse ettevõtetele. Toetuse taotlemiseks peab ettevõtte viimase kahe majandusaasta keskmine müügitulu olema vähemalt 200 000 eurot.

"Oluline on märkida, et kõik riiklikud tegevused, mis toetavad meie ettevõtete liikumist väärtusahelas ülespoole ja aitavad tõsta tootlikkust, teenivad kokkuvõttes eesmärki tõsta meie inimeste elujärge. Näiteks kui viia Eesti töötleva tööstuse tootlikkus Euroopa Liidu keskmisele tasemele, tooks see kaasa Eesti SKP lisandväärtuse kasvu 7,5 miljardi euro võrra aastaks 2030. Loodan, et saame riigi poolt anda oma panuse, et meile tuleks uusi põnevaid tooteid, mida hinnatakse ka välisturgudel," ütles Palo.

Toetajad

Suno 365 logo 10  

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes