Uut seadusandluses

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal esitab valitsusele liiklusseaduse muutmise eelnõu. Eelnõu tuleneb valdavalt EL õiguses toimunud muudatustest ning selle eesmärk on suurem liiklusohutus ja õigusselgus liiklejatele.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium plaanib tänavu Eesti infoühiskonna arengukava raames investeerida info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonda 32 miljonit eurot.

Euroopa Komisjoni otsuse järgi maksis riik 2012. aastal liiga kõrget toetust Eesti Postile ajakirjade ja ajalehtede kojukande eest ja Eesti Post peab osa toetusest riigile tagastama.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on välja töötanud uue tarbijakaitseseaduse eelnõu, millega tehakse olulisi muudatusi tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise reeglites ning kaasajastatakse muid norme, mis on ajale jalgu jäänud. Eelnõuga säilitatakse täna kehtiva seaduse praktikas hästi toimivad põhimõtted.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes