11.06.2018 Esmaspäev

Töötamise registrisse tuleb kanda kolm uut andmekoosseisu

Rahandusministeerium on ette valmistanud eelnõu, mille kohaselt tuleb tööandjal kanda töötamise registrisse iga töötaja ametinimetus, töökoha asukoht ning tööaja määr. Eesti Kaubandus-tööstuskoda teeb kokkuvõtte olulisematest muudatustest, sellest, keda need mõjutavad ja mis on muudatuste eesmärk.

Mis on muudatuste eesmärk?

Ametnimetuse ja töökoha asukoha kohta andmete kogumise eesmärk on koguda tõhusamalt palga ja tööjõu andmeid. Muudatus võimaldab teha senisest detailsemalt statistikat palga- ja tööturu kohta ning läbi viia registripõhist rahvaloendust.

Keda muudatused mõjutavad?

Muudatused mõjutavad kõiki isikuid, kes peavad tegema kandeid töötamise registrisse (TÖR).

Mis on olulisemad muudatused?

  • Eelnõuga lisandub tööandjale kohustus kanda TÖR-i töötaja ametinimetus vastavalt riigisisesele ametite klassifikaatorile või selle puudumisel ametinimetus vastavalt Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni rahvusvahelisele ametite klassifikaatorile 2008 (ISCO-08). Sobiva klassifikatsiooni puudumisel märgitakse töö ülesannete sisust lähtudes lähim ametinimetus. Statistikaametil on kavas koostada juhend, et anda tööandjale täiendavaid juhiseid sobiva klassifikaatori leidmiseks.
  • Eelnõu kohaselt tuleb tööandjal kanda TÖR-i töötaja töökoha aadress ehk aadress, kuhu töötaja on määratud tööülesandeid täitma. Kui töö tegemise koht ei ole püsiv, näiteks ehitamine, objektide valve, või ei ole see kokku lepitud, siis määratakse isiku töökohaks tööandja asukoht. Tööobjektid, näiteks valvatavad korterid, pooleliolevad ehitusobjektid jms, ei ole töökohad. Statistikaamet koostab täpse juhise töökoha aadressi registreerimise nõuete kohta, mis abistab tööandjat andmete sisestamisel.
  • Kui täna peab tööandja märkima töötaja tööaja määra vormil TSD, siis edaspidi tuleb tööaja määra kohta teha kanne TÖR-i. TÖR-i tuleb tööaja määr märkida vahemikus 0–1,00. Täistööajaga töötaja tööaja määr on 1,00. Osalise tööaja korral märgitakse tööaeg arv „0,…“ sajandiku täpsusega (arv 0 ja kaks kohta pärast koma vastavalt kokku lepitud tööaja määrale). Näiteks kui inimene töötab veerandi kohaga, on tööaja määr 0,25. Kui töötamine on peatunud, on tööaja määr 0,00. Tööaja määra sisestamisel tuleb lähtuda töölepingus kokku lepitud tööajast, mitte tegelikult töötatud tundide arvust.
  • Ametinimetus, töökoha asukoht ja tööaja määr tuleb märkida TÖR-i ainult juhul, kui  inimene töötab töölepingu alusel või on juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige. Kui inimene teeb tööd näiteks käsundus- või töövõtulepingu alusel, siis ei tule täiendavaid andmeid TÖR-i kanda.

Millal plaanitakse muudatused jõustada?

  • Eelnõu plaanitakse jõustada 1. juulil 2018. a.
  • Kui töötaja on kantud enne 1. juulit 2018. a TÖR-i, siis tema kohta tuleb tööandjal ametinimetus ja töö tegemise koht kanda TÖR-i hiljemalt 2018. a 1. oktoobriks.
  • Tööaja määra TÖR-i kandmise kohustus jõustub 2019. a 1. jaanuaril. Kui töötaja on kantud TÖR-i enne 2019. a 1. jaanuari, siis ei pea tööandja kandma selle töötaja tööaja määra TÖR-i. Maksuhaldur kannab ise maksudeklaratsioonil esitatud olemasolevad andmed töötajate tööaja määra kohta TÖR-i.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!