21.12.2017 Neljapäev

Euroopa Liit plaanib suurendada ettevõtjate kohustusi tarbijalemüügil

Euroopa Liit plaanib suurendada ettevõtjate kohustusi tarbijalemüügil.

Direktiiviga plaanitavad muudatused käivad nii üldkaubanduse kui ka e-kaubanduse kohta ning direktiivi vastuvõtmise korral suureneksid Eestis tarbijate õigused. Ühe plaanitava muudatusena pikendatakse kuuelt kuult kahe aastani aega, mil eeldatakse, et toote puudus oli olemas asja üleandmise ajal. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda selgitab direktiivi sisu ja seda, keda see mõjutab

Mida direktiiv ette näeb?

  • Täna kehtib põhimõte, et tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. Eelnõuga tahetakse antud aega pikendada kahe aastani.
  • Eelnõuga soovitakse kaotada säte selle kohta, et tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.
  • Kui seni oli kauplejal õigus otsustada, kas toode parandada või asendada, siis uus eelnõu sätestab, et tarbija võib valida parandamise ja asendamise vahel, välja arvatud juhul, kui üks neist on võimatu või õigusvastane või teise võimalusega võrreldes müüjale ebamõistlikult kulukas.

Keda direktiiv mõjutab?

Eelõu mõjutab kõiki ettevõtjaid, kes müüvad tarbijatele kaupu.

Millal direktiiv jõustub?

Direktiiv plaanitakse jõustada kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas ning seejärel peaks Eesti direktiivi üle võtma kahe aasta jooksul.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes