Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Uut seadusandluses
Lepingut sõlmides peab julgema oma huvi ja õiguseid maksma panna ning oskama eristada olulist ebaolulisest.

Euroopa Liit plaanib suurendada ettevõtjate kohustusi tarbijalemüügil.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes