Korteriuhistu 930x140 ee gif

 

Majandus ja äri
Teise maksedirektiivi alusel välja antud otsekohalduvas Euroopa Komisjoni delegeeritud määruses 2018/389 (PSD2 RTS) on sätestatud tugeva autentimise (SCA - Strong Customer Authentication) kohustus kõikidele makseteenustele. Määrus ise jõustus 14.09.2019. 
Uued maksustamise reeglid aitavad kõrvaldada kolmandate riikide veebimüüjate ebavõrdse konkurentsieelist.
Uued maksustamise reeglid aitavad kõrvaldada kolmandate riikide veebimüüjate ebavõrdse konkurentsieelist.
Sotsiaalmeedia kaudu toitu müües tuleb Veterinaar- ja Toiduametile (VTA) oma tegevusest teada anda.
Viimase 12 kuu jooksul ostis või tellis internetis mõne toote või teenuse 68 protsenti internetikasutajatest, mida on 3 protsenti enam kui 2017. aastal, teatas statistikaamet.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes