Sellest osast leiate te kasulikke materjale auditi teemal. Siin esitatud artiklid ja juhendid on koostatud audiitorite, maksukonsultantide ja teiste spetsialistide poolt. Sellel lehel ei ole auditi uudiseid, siin avaldatakse ainult need audititeemalised artiklid, mis ei kaota aja möödudes oma aktuaalsust raamatupidajate, pearaamatupidajate ning kõigi teiste jaoks, keda huvitab audit ja auditeerimine.

Aasta algusest jõustusid mitmed auditialased seadusemuudatused, mis puudutavad muuhulgas mittetulundusühingute ja kohalike omavalitsuste üksuste raamatupidajaid.
Märt-Martin Arengu Septembris 2014 alustas oma ametiaega Audiitorkogu presidendina Märt-Martin Arengu, kellega võtsime ühendust, et saada tuttavaks ning uurida, mis…
Tänavu septembris alustas Audiitorkogu presidendina Märt-Martin Arengu, kellega võtsime ühendust, et saada tuttavaks ning uurida, mis parajasti Audiitorkogus ja audiitortegevuse…
Audiitoriga sõlmitud lepingu saab ühepoolselt lõpetada ainult mõjuval põhjusel. Mõjuv põhjus võib olla näiteks lepingutingimuste rikkumine audiitori poolt.
Audiitortegevuse portaal on avaldanud kõigi kutseeksamite moodulite küsimusi ja ülesandeid sisaldavad materjalid.
Kui aastaid raamatupidajana töötanud inimene teatab korraga, et läbis hiljuti edukalt audiitorieksami ja temast saab nüüd vandeaudiitor, siis kindlasti lisab…
Vandeaudiitorite pakutav lisandväärtus seisneb eelkõige täiendava kindlustunde loomises turuosalistele. Infotarbijate (investorite, finantseerijate, maksukogujate, tarnijate, klientide ja töötajate) huvi on saada…
12. juunil 2013 sai Euroopa Parlamendis suure häälteenamusega heakskiidu uuenenud raamatupidamise direktiiv. Uuenduse peamine eesmärk oli väikeste ettevõtjate halduskoormuse vähendamine…
Darja Roos, vandeaudiitor, Donoway Assurance Member Crowe Horwath International Läheneb sügis ja koos sellega liginevad aastasisesed audiitorkontrollid. Tundub, et alles…
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255