Raamatupidamise toimkond otsustas esitada avalikule arutelule RTJ 11 „Äriühendused, tütar- ja sidusettevõtete kajastamine“ muudatused, mis käsitlevad eelkõige ettevõtete ühinemise ja jagunemise kajastamist Eesti finantsaruandluse standardit rakendavates ettevõtetes, teatas rahandusministeeriumi rahandusteabe poliitika osakonna nõunik Guido Viik.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Meie ajakiri palus Raamatupidamise Toimkonnal vastata mõnele küsimusele. Ettepaneku võttis vastu toimkonna esimees Sander Kallasmaa.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Teisipäev, 24 Jaanuar 2023 12:46

Raamatupidamise Toimkonna uus koosseis

Möödunud aasta lõpul kinnitati Raamatupidamise Toimkonna uus koosseis.

Kolmapäev, 03 Veebruar 2021 10:29

Raamatupidamise Toimkonna juhendi muudatus

Rahandusministri 22.detsembri 2020. a määrusega nr 57 muudeti Raamatupidamise Toimkonna juhendit nr 8 “Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad”(edaspidi juhend).

Raamatupidamise Toimkond avaldas septembris 2018 tõlgenduse RTT 1 „Plokiahela tehnoloogial põhinevate instrumentide kajastamine“. Selle tõlgenduse väljaandmise ajaks ei olnud IASB (Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standardite väljaandja) esitanud antud teemal omapoolseid seisukohti.