Kolmapäev, 03 Veebruar 2021 10:29

Raamatupidamise Toimkonna juhendi muudatus

Rahandusministri 22.detsembri 2020. a määrusega nr 57 muudeti Raamatupidamise Toimkonna juhendit nr 8 “Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad”(edaspidi juhend).

Raamatupidamise Toimkond avaldas septembris 2018 tõlgenduse RTT 1 „Plokiahela tehnoloogial põhinevate instrumentide kajastamine“. Selle tõlgenduse väljaandmise ajaks ei olnud IASB (Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standardite väljaandja) esitanud antud teemal omapoolseid seisukohti.

Koroonaviiruse (COVID-19) puhang ja sellest tulenevalt kehtestatud eriolukord mõjutab valdava osa Eesti ettevõtete tegevust ja majandusnäitajaid. Seetõttu soovib Raamatupidamise Toimkond raamatupidamise aastaaruannete koostajate tähelepanu pöörata sellele, kuidas nimetatud mõjusid peaks aruannete koostamisel arvestama kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020.a korraldusega kehtestati eriolukord viiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks. Eriolukorras on paljude tööandjate igapäevane majandustegevus häiritud, käive ja tulu järsult langenud ja töötajatele töö tagamine ning töötasu maksmine raskendatud.

Raamatupidamise Toimkond avaldas selgitused, kuidas peaks arvestama koroonaviiruse ja eriolukorra mõjusid raamatupidamise aastaaruande koostamisel.