Meie ajakiri palus Raamatupidamise Toimkonnal vastata mõnele küsimusele. Ettepaneku võttis vastu toimkonna esimees Sander Kallasmaa.


Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Teisipäev, 24 Jaanuar 2023 12:46

Raamatupidamise Toimkonna uus koosseis

Möödunud aasta lõpul kinnitati Raamatupidamise Toimkonna uus koosseis.

Kolmapäev, 03 Veebruar 2021 10:29

Raamatupidamise Toimkonna juhendi muudatus

Rahandusministri 22.detsembri 2020. a määrusega nr 57 muudeti Raamatupidamise Toimkonna juhendit nr 8 “Eraldised, tingimuslikud kohustised ja tingimuslikud varad”(edaspidi juhend).

Raamatupidamise Toimkond avaldas septembris 2018 tõlgenduse RTT 1 „Plokiahela tehnoloogial põhinevate instrumentide kajastamine“. Selle tõlgenduse väljaandmise ajaks ei olnud IASB (Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standardite väljaandja) esitanud antud teemal omapoolseid seisukohti.

Koroonaviiruse (COVID-19) puhang ja sellest tulenevalt kehtestatud eriolukord mõjutab valdava osa Eesti ettevõtete tegevust ja majandusnäitajaid. Seetõttu soovib Raamatupidamise Toimkond raamatupidamise aastaaruannete koostajate tähelepanu pöörata sellele, kuidas nimetatud mõjusid peaks aruannete koostamisel arvestama kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.