Esmaspäev, 06 September 2021 10:30

Juhatuse esimehe volitused, kui leping on lõppenud

Palun abi aruandlus- ja tagasivalimiskoosoleku tulemusena tekkinud õigusliku küsimuse lahendamisel. Mulle edastati küsitluse teel toiminud juhatuse liikmete aruandlus- ja tagasivalimiskoosoleku protokoll. Käesoleva protokolli viimane punkt kinnitas isiku, kes tegeleb lepingu sõlmimisega vastvalitud juhatuse esimehega, lepingu summat protokollis ei täpsustata. Eelmine leping esimehega lõppes 06.01.2021, uut lepingut ei ole tehtud, vastavalt puudub alus esimehe töötasu arvestamiseks, samuti puudub võimalus andmete sisestamiseks Maksu- ja Tolliameti töötamise registrisse.
Seoses ülaltooduga tekib küsimus. Kas juhatuse esimees saab korraldada ühingu finantstegevust: sõlmida tööde lepinguid, anda korraldusi tehtud tööde ja...

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Tihti juhtub, et lepingu sõlmimisel soovivad äripartnerid seda lühemaks teha ja jätavad mainimata näiteks punkti vaidluste lahendamise korra kohta, kirjutab Anastasia Nezgovorova, arbitraažikohtu sekretär. Mis juhtub aga siis, kui sellisest lepingust vaidlus sünnib?

Esmaspäev, 15 Veebruar 2021 10:02

Töövõtu- või teenuse osutamise leping?

Osaühing soovib sõlmida teise ettevõttega koristusteenuse osutamiseks töövõtulepingu ning esitada edaspidi kord kuus arve tehtud tööde kohta. Kas sellise teenuse osutamise jaoks võib teha töövõtulepingu ning kas sellega kaasneb lisaks mingi maksustamine? Ehk oleks sel puhul õigem sõlmida teenuse osutamise leping?

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Euroopa Kindlustus- ja tööandjapensionide järelevalve (EIOPA) koostas juhendi tarbijatele, kellel on elukindlustuse poliis või pension Ühendkuningriigist, kes elavad Euroopa Liidus või parajasti  kaaluvad kolimist Ühendkuningriigist Euroopa Liitu.

Olen hetkel alla kaheaastase lapsega kodus, aga vanemahüvitis lõpeb kohe ja soovin oma töökohale naasta. Kirjutasin ülemusele oma soovist. Ta vastas, et ootab mind tööle, kuid sama tööd ta tagasi andma ei pea, sest mu laps on üle 1,5 aasta vana ja ta pakub mulle täiesti teist tööd. Küsingi nüüd teilt, et kas nii ongi seaduses kirjas ning tööandja ei pea tõesti mulle minu lepingujärgset tööd tagasi andma? Kas pean lahkuma töölt omal soovil, kui ma tööandja poolt pakutud tööd ei taha vastu võtta?