Teisipäev, 16 Jaanuar 2024 08:39

Tööandja räägib seljataga

Tööandja rääkis lõunalauas kolleegi töölepingust, keda meiega ei olnud. Kas tööandja selline käitumine on lubatud?

Reede, 15 September 2023 08:52

Lepingu allkirjastamise kuupäevast

Kuidas kajastada lepingutes allkirjastamise klauslit? Tegemist on digitaalselt allkirjastatud raieõiguse võõrandamise lepinguga. Kas leping loetakse jõustunuks allkirjastamise kuupäevast või leping loetakse jõustunuks sõltumata selle allkirjastamise kuupäevast?


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Esmaspäev, 06 September 2021 10:30

Juhatuse esimehe volitused, kui leping on lõppenud

Palun abi aruandlus- ja tagasivalimiskoosoleku tulemusena tekkinud õigusliku küsimuse lahendamisel. Mulle edastati küsitluse teel toiminud juhatuse liikmete aruandlus- ja tagasivalimiskoosoleku protokoll. Käesoleva protokolli viimane punkt kinnitas isiku, kes tegeleb lepingu sõlmimisega vastvalitud juhatuse esimehega, lepingu summat protokollis ei täpsustata. Eelmine leping esimehega lõppes 06.01.2021, uut lepingut ei ole tehtud, vastavalt puudub alus esimehe töötasu arvestamiseks, samuti puudub võimalus andmete sisestamiseks Maksu- ja Tolliameti töötamise registrisse.
Seoses ülaltooduga tekib küsimus. Kas juhatuse esimees saab korraldada ühingu finantstegevust: sõlmida tööde lepinguid, anda korraldusi tehtud tööde ja...


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Tihti juhtub, et lepingu sõlmimisel soovivad äripartnerid seda lühemaks teha ja jätavad mainimata näiteks punkti vaidluste lahendamise korra kohta, kirjutab Anastasia Nezgovorova, arbitraažikohtu sekretär. Mis juhtub aga siis, kui sellisest lepingust vaidlus sünnib?

Esmaspäev, 15 Veebruar 2021 10:02

Töövõtu- või teenuse osutamise leping?

Osaühing soovib sõlmida teise ettevõttega koristusteenuse osutamiseks töövõtulepingu ning esitada edaspidi kord kuus arve tehtud tööde kohta. Kas sellise teenuse osutamise jaoks võib teha töövõtulepingu ning kas sellega kaasneb lisaks mingi maksustamine? Ehk oleks sel puhul õigem sõlmida teenuse osutamise leping?


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.