18.08.2010 Kolmapäev

Kuidas saada auditeerimisest suurimat kasu

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)
Darja Roos, vandeaudiitor Donoway Assurance

Läheneb sügis ja koos sellega liginevad aastasisesed audiitorkontrollid. Tundub, et alles hiljaaegu lõpetati ja esitati registrile aastaaruanded ning sooviti audiitorile rõõmsalt naeratades päikesepaistelist suve, leppides kokku kohtuda kaugel sügisel, aga veel parem – järgmises elus, kuid juba ongi käes järjekordse audiitorkontrolli aeg.

 

 

Milleks on vajalik aastasisene audiitorkontroll?

Peale dokumentide kontrolli kuuluvad auditi kohustuslike protseduuride hulka:

 • tutvumine ettevõtte arvestuspoliitikaga,
 • ettevõtte põhiprotsesside mõistmine ja kriitiliste aspektide analüüsimine,
 • tutvumine kehtiva sisekontrollisüsteemiga,
 • riskihinnang ja -analüüs,
 • olulise vea riski vähendamiseks rakendatavate meetmete efektiivsuse hinnang.

Auditeerimine aasta sees aitab õigel ajal välja selgitada probleeme arvestussüsteemis ja sisekontrolli puudusi, mis võivad negatiivselt mõjutada ettevõtte tegevust ja finantsaruandlust. Selle kontrolli järeldusotsust ei väljastata, kuid hea tava kohaselt saadavad audiitorid oluliste puuduste avastamise korral juhtkonnale oma märkused, mis sisaldavad:
 • tuvastatud probleemi olemust,
 • selle mõju ettevõtte finantsaruandlusele ja/või -tegevusele,
 • soovitusi probleemi lahendamiseks.

Niiviisi jääb ettevõtte juhtidel ja raamatupidajal piisavalt aega, et teha parandusi ja vältida ebameeldivaid olukordi aasta lõpus.

Aasta vältel toimuva efektiivse kontrolli puhul kulub aastatulemuste auditeerimisele tunduvalt vähem aega, mis on väga tähtis aastaaruannete koostamise ja esitamise pingelisel perioodil.

Valime aegsasti audiitori ja kontrollimise aja

Kui ettevõte ei ole veel otsustanud, millise vandeaudiitoriga ta hakkab koostööd tegema, soovitame teha seda enne aruandeperioodi lõppu. Tuleb meeles pidada, et audiitori vahetumisel on kohustuslikuks protseduuriks senise ja uue audiitori vahel informatsiooni vahetamine kliendi kohta. Vestluse korraldamiseks peab senine audiitor saama ettevõtte juhtkonnalt kirjaliku nõusoleku avalikustada oma kolleegile eelmiste perioodide kontrollimiste käigus saadud informatsioon.

Järgmise aasta töögraafiku koostab enamik audiitorfirmasid suvel ja varasügisel. Sõlmides audiitoriga koostööleppe sel ajavahemikul, saate rohkem võimalusi planeerida kontrolli teile sobivaks ajaks ning vältida auditi ühtelangemist ajaga, mil on vaja esitada raport kontsernile, deklaratsioonid maksuametile jne.

Raamatupidamisandmete ja -dokumentide ettevalmistamine

Tavaliselt on nii, et paar nädalat enne kontrollimist saadab audiitor kliendile dokumentide nimekirja, mida on esmajärjekorras vaja kontrollimiseks ette valmistada. Nimekirja sisu varieerub ettevõtte tegevusala ja aruandluse omapära järgi, kuid aasta sees toimuva auditeerimise puhul nõutakse standardselt järgmisi andmeid kontrollitava perioodi kohta:
 • pearaamat, bilanss ja kasumiaruanne raamatupidamisprogrammist perioodi kohta ja kuude lõikes;
 • müügireskontro/ostureskontro;
 • andmed tähtaja ületanud võlgade ja -nõuete kohta; 
 • põhivara register ning informatsioon vara ostu, mahakandmise ja müügi kohta;
 • laovarude nimekiri, sealhulgas andmed mittelikviidsete varude kohta;
 • maksudeklaratsioonid;
 • juhatuse ja nõukogu liikmete koosolekute protokollid;
 • ettevõtte lepingute register;
 • saadud ja antud laenude lepingud ja graafikud.

Miks esitavad audiitorid nii palju küsimusi?

Audiitorkontrolli eesmärk on põhjendatud järeldusotsuse väljastamine. Audiitori seisukohta arvestavad otsuste tegemisel investorid, pangad, võlausaldajad, ettevõtte omanikud ning partnerid. Kontrollides ainult raamatupidamislausendeid ja omamata ettekujutust ettevõtte sisulisest tegevusest, ei ole võimalik veenduda, et finantsaruandluses ei esine olulisi vigu. Seepärast on vaja valmis olla selleks, et audiitor esitab küsimusi ja suhtleb mitte ainult raamatupidajaga, vaid ka personalijuhi,
laotöötajate, müügijuhtide ja muude spetsialistidega. Nimetatud protseduurid ei ole sugugi tingitud konkreetse audiitori isiklikust uudishimust, vaid on kohustuslikud vastavalt rahvusvahelistele ja kohalikele auditeerimisstandarditele.
Mida avatumad on ettevõtete esindajad suhtlemises, seda enam on audiitoril võimalusi leida probleemseid asjaolusid ning esitada sõltumatuid soovitusi nende lahendamiseks.

Kogemused näitavad, et ettevõtte töötajad, kes takistavad kõigiti audiitoreid saamast õigeid andmeid, püüavad sellega varjata oma vigu või pettust. Selline tegevus äratab kahtlusi ja tulemuseks on see, et audiitor küsib veel rohkem informatsiooni, et “kaevuda sügavamale” või on sunnitud aruande või selle osa kohta oma arvamust mitte avaldama.
Audiitori rolli õige mõistmine, kontrolliks valmistumine, selle õigeaegne planeerimine ja tõhus koostöö aitavad teha auditeerimise kõigile osalejaile kasulikuks ning mõjutada positiivselt ettevõtte efektiivsust.

 

Darja Roos,
vandeaudiitor
Donoway Assurance
Member Crowe Horwath International  


Avaldatud rup.ee PROFIUUDISTE rubriigis.

 Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255