Sellest osast leiate te kasulikke materjale auditi teemal. Siin esitatud artiklid ja juhendid on koostatud audiitorite, maksukonsultantide ja teiste spetsialistide poolt. Sellel lehel ei ole auditi uudiseid, siin avaldatakse ainult need audititeemalised artiklid, mis ei kaota aja möödudes oma aktuaalsust raamatupidajate, pearaamatupidajate ning kõigi teiste jaoks, keda huvitab audit ja auditeerimine.

Kui seni reguleeris auditeerimist ja selle kohustust raamatupidamise seadus ning äriseadustik, siis nüüd tuleb auditeerimiskohustusega seotud nõudeid otsida 8. märtsil…
Audiitortegevus on äriühingu üldjuhtimise ja valitsemise järel üheks peamistest vahenditest, mis aitab saavutada finantsstabiilsust. Audiitorkontrolliga hangitav kindlus vähendab väärkajastamise ohtu…
Tegevusaruande vorm arvutil täitmiseks Tegevusaruande vorm käsitsi täitmiseks Audiitorkogu
Audiitori kutsetegevuse kontrollimise juhend on leitav Audiitorkogu kodulehel.
Rahandusministri 3. märtsi 2010. a määrus nr 12
9. juuni 2006 Euroopa Liidu Teatajas avaldati Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 17.mai 2006 direktiiv 2006/43/EÜ, mis: käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja…
Audiitortegevuse järelevalve nõukogu (AJN) kinnitas kutseeksami moodulite toimumise ajad ja kohad ning muud andmed 2013. aastaks.
Alates käesoleva aasta 1. juulist on Audiitorkogu liikmel võimalik esitada läbi Audiitortegevuse portaali 01.07.2011-30.06.2012 aruandeperioodi  vandeaudiitori ja audiitorettevõtja tegevusaruandeid.
Rahandusministeeriumi koostatud juhendmaterjalid aitavad kutsetunnistuse taotlejal ette valmistuda eksamiks.
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255