Neljapäev, 06 Jaanuar 2022 09:14

Ettevõtte üleandmine: maksud ja raamatupidamine

Mul on osaühing ja olen selle ainus osanik. Ma ei taha osaühingut ära müüa, vaid soovin müüa ettevõtte minuga mitteseotud äriühingule. Müügilepingu järgi annab minu osaühing ostjale üle kõik ettevõtte koosseisu kuuluvad asjad, õigused ja kohustused: kinnisvara, tootmisseadmed, lepingud tarnijate ja ostjatega, lepingud töötajatega.
Ettevõtte müügilepingu alusel maksab ettevõtte ostja minu osaühingule määratud hinna ilma käibemaksuta (kuid mõlemad pooled on käibemaksukohustuslased). Raha ei laeku mitte ühekordse maksena, vaid jaotatakse mitme aasta peale võrdseteks osamakseteks. Kinnistusraamatusse tehakse vastav märge ostja kasuks. Ostja saab omanikuks alles pärast kõigi lepingujärgsete osamaksete tasumist ja notariaalselt kinnitatud lepingu sõlmimist.
Kas sellise tehingu puhul võivad tekkida mingisugused maksuriskid? Ettevõtte tulumaks? Käibemaks? Kas see tehing tuleb deklareerida? Ettevõte saab ju tulu. Kuidas kajastada seda tulu bilansis?...

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Teisipäev, 07 Detsember 2021 08:53

Rendileping rentniku raamatupidamises

Eesti finantsaruandluse standardi kohaselt (RTJ 9 „Rendiarvestus“) on rentnikul võimalik rendilepingut kajastada suures joones kahe arvestuspõhimõtete kogumi vahel.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Teisipäev, 09 November 2021 08:24

Kokkuhoid pole alati võit, II osa

Jätkame oktoobrikuu lõpus alustatud teema käsitlemist.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Avalikkuse suurenenud huvi investeerimise vastu ja kaasaegsete tehnoloogiate rakendamine on kaasa toonud finantsvaldkonna täienemise üha uute tegijate ning ärimudelitega. Raamatupidamisel on finantsvaldkonna ettevõtetes oluline lisaroll: olla abiks avalikkuse ja ettevõtte klientide huvide kaitsmisel, aidates kindlaks teha, et ettevõtte finantsseisund on piisavalt tugev, tegevus korrapärane ja usaldusväärne.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Esmaspäev, 25 Oktoober 2021 14:00

Kokkuhoid pole alati võit, I osa

Keskmise suurusega ja suured ettevõtted kasutavad enamasti raamatupidamisteenuse pakkujaid või on neil palgal raamatupidaja või isegi terve finantsosakond, kes vastutab raamatupidamise korraldamise eest.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.