Sellest osast leiate te kasulikke materjale auditi teemal. Siin esitatud artiklid ja juhendid on koostatud audiitorite, maksukonsultantide ja teiste spetsialistide poolt. Sellel lehel ei ole auditi uudiseid, siin avaldatakse ainult need audititeemalised artiklid, mis ei kaota aja möödudes oma aktuaalsust raamatupidajate, pearaamatupidajate ning kõigi teiste jaoks, keda huvitab audit ja auditeerimine.

Vastavalt RTJ 5 tuleb igal bilansipäeval läbi viia vara väärtuse testimine tegemaks kindlaks, kas varade väärtus ei ole langenud.
Sageli räägitakse kontrollist raamatupidamise ning finantsarvestuse ja –juhtimise kontekstis. Levinud on arvamus, et kontrolli teostatakse eelkõige raamatupidamise valdkonnas sise- või…
Kui seni reguleeris auditeerimist ja selle kohustust raamatupidamise seadus ning äriseadustik, siis nüüd tuleb auditeerimiskohustusega seotud nõudeid otsida 8. märtsil…
Audiitortegevus on äriühingu üldjuhtimise ja valitsemise järel üheks peamistest vahenditest, mis aitab saavutada finantsstabiilsust. Audiitorkontrolliga hangitav kindlus vähendab väärkajastamise ohtu…
Tõlgitud ja avaldatud autoriõiguste hoidja The Institute of Internal Auditors, 247 Maitland Avenue, Altamonte Springs, Florida 32701-420l, USA loal. Tõlge…
Eetikakoodeksi täistekst on leitav siin. Eesti Siseaudiitorite Ühing
Rahandusministeeriumi juhendmaterjalid avaliku sektori siseaudiitoritele (finantsauditi käsiraamat, riskide hindamine avaliku sektori asutustes, juhendmaterjal tehingute seaduslikkusele ja tegevusaruandele hinnangu andmiseks jne.)
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255