Sellest osast leiate te kasulikke materjale auditi teemal. Siin esitatud artiklid ja juhendid on koostatud audiitorite, maksukonsultantide ja teiste spetsialistide poolt. Sellel lehel ei ole auditi uudiseid, siin avaldatakse ainult need audititeemalised artiklid, mis ei kaota aja möödudes oma aktuaalsust raamatupidajate, pearaamatupidajate ning kõigi teiste jaoks, keda huvitab audit ja auditeerimine.

Audiitortegevuse järelevalve nõukogu kinnitas kutseeksami üksikasjad.
Euroopa Komisjon avaldas 30.11.2011 audiitortegevuse valdkonna rohelise raamatu järgse üle-euroopalise regulatsiooni eelnõud ja vastava mõjuanalüüsi.
Audiitortegevuse seaduse kohaselt on avaliku sektori üksuse siseaudiitor isik, kes on sooritanud kaks kutseeksamit: siseaudiitori eriosa avaliku sektori siseaudiitori alamosa…
2011. aasta suvel oli õiguskantsleri menetluses avaldus, milles osundati, et kehtivast audiitortegevuse seadusest tulenev audiitorite korduva eksamineerimise nõue võib olla…
Seda, et standard nõuab auditi planeerimise raames ka riskide hindamine läbi viia, teab ilmselt iga standardit tundev siseaudiitor. Küll aga…
Audiitortegevuse järelevalve nõukogu (AJN) kinnitas 27. juulil 2011. aastal oma otsusega nr 35 AudS § 115 lõige 3 punkti 10…
Audiitortegevuse järelevalve nõukogu (AJN) kinnitas tegevus- ja läbipaistvusaruande korra.
Veiko Hintsov partner Anne Mobel seenior manager AS Deloitte Audit Eesti  Mõiste „auditikomitee“ ei ole Eesti majandusmaastikul uus - juba…
IIA standard 1300, 1310, 1311 sätestavad, et siseauditi juht peab välja töötama ja alal hoidma kvaliteedi tagamise ja täiustamise programmi,…
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255