Sellest osast leiate te kasulikke materjale auditi teemal. Siin esitatud artiklid ja juhendid on koostatud audiitorite, maksukonsultantide ja teiste spetsialistide poolt. Sellel lehel ei ole auditi uudiseid, siin avaldatakse ainult need audititeemalised artiklid, mis ei kaota aja möödudes oma aktuaalsust raamatupidajate, pearaamatupidajate ning kõigi teiste jaoks, keda huvitab audit ja auditeerimine.

Audiitortegevuse järelevalve nõukogu (AJN) kinnitas kutseeksami moodulite toimumise ajad ja kohad ning muud andmed 2013. aastaks.
Alates käesoleva aasta 1. juulist on Audiitorkogu liikmel võimalik esitada läbi Audiitortegevuse portaali 01.07.2011-30.06.2012 aruandeperioodi  vandeaudiitori ja audiitorettevõtja tegevusaruandeid.
Monika Peetson, vandeaudiitor,Deloitte Audit Eesti On inimlik soovida materiaalseid hüvesid. Paraku ei rahulduta alati sellega, mis on olemas või mida…
Audiitortegevuse järelevalve nõukogu kinnitas kutseeksami üksikasjad.
Sulev LuigaBDO Eesti AS juhtiv partner ja tegevjuht Kairi Luigelaht-TederBDO Eesti AS partner, audititeenuste juht Käesolev aasta on omanäoline selle…
Audiitortegevuse järelevalve nõukogu (AJN) kinnitas 27. juulil 2011. aastal oma otsusega nr 35 AudS § 115 lõige 3 punkti 10…
Audiitortegevuse järelevalve nõukogu (AJN) kinnitas tegevus- ja läbipaistvusaruande korra.
Alates 2011. aasta 1. jaanuarist rakendatakse auditeerimiseeskirja raamatupidamisaruannete auditi audiitorteenuste kohta, mille aruandeperiood algab: 2009. aasta 14. detsembril või varem;…
8. märtsil 2010. aastal jõustus audiitortegevuse seadus (edaspidi AudS). AudS-ga võetakse üle 17. mail 2006. aastal vastu võetud Euroopa Parlamendi…
banner right tookuulutus
right banner 2024 est konference
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255