TRK 1140x140 ee gif

1. jaanuaril 2018 jõustunud seadusemuudatused muudavad ka füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) maksustamist. Muudatuste eesmärk on soodustada FIE-na tegutsemist, luues FIE-le…
FIE on pakendiaktsiisimaksjaks ja pakendiettevõtjaks, kui ta majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa, märgib…
FIE sotsiaalmaksu avansiline makse on 2015. aastal 351,45 eurot kvartalis. Makse tasumise tähtaegu on neli: 16. märts, 15. juuni, 15.…
Järgnevalt on toodud olulisemad tähtajad FIE-le 2017. aastal.
FIE sotsiaalmaksu avansiline makse on 2014. aastal 316,8 eurot kvartalis.
Korteriühistuseaduse kohaselt on KÜ korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine…
Eestis on kehtestatud mitmed maksusoodustused mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja usulistele ühendustele. Soodustusi ei anta aga mitte kõigile, vaid ainult neile organisatsioonidele,…
Kas korteriühistu üldkoosolek ja juhatus võivad kohustada korteriomanikku parkima autot kindlaksmääratud kohale?
Vabariigi Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelnõu, mille kohaselt muudetakse tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja. Ettepaneku ühingute nimekirja…

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes