Monika Nõlv,advokaatHansa Law Offices Riigikohtu halduskolleegium on 9. jaanuari 2013. a otsuses kohtuasjas nr 3-3-1-38-12 käsitlenud maksukohustuslase tahtluse hindamist, hoolsuskohustuse…
FIE sotsiaalmaksu avansiline makse on 2013. aastal 287,1 eurot kvartalis.Makse tasumise tähtaegu on neli: 15. märts, 17. juuni, 16. september…
Järgnevalt on toodud olulisemad tähtajad FIE-le 2013. aastal.
1.augustist 2012 jõustub seadusemuudatus, mis annab õiguse ravikindlustusele FIE ettevõtte tegevuses osalevale abikaasale, kelle eest FIE maksab sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse §-s…
Alates 1. augustist 2012 hakkab Maksu- ja Tolliamet registreerima äriregistrisse kantud FIE avalduse alusel tema abikaasat maksukohustuslaste registrisse.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes