Reede, 22 September 2023 09:28

Korteriomandi üleminek ja kohustused

Korter on müügis. Kui leidub ostja, siis notarilepingus peaks olema minu (müüja) kinnitus, et:
- minu (korteriomaniku ja korteriühistu liikme) võlg korteriühistu ees ei lähe uuele omanikule üle;
- uuel omanikul ei ole kohustust tasuda endise omaniku võlga.
Palun selgitage:
- kas sellisel müüja kinnitusel on õiguslikku jõudu (mh korteri ostja silmis);
- kas sel juhul ei pea lepingus nimetama võla summat, kuna võla osas ei tekiks uuel omanikul mingit kohustust niikuinii, ei müümise hetkel ega tulevikus?
Kas oleks asjakohane lisada notarilepingusse ka punkt, et selle vaidlusega minnakse praegu kohtusse (mh osalise aegumise tuvastamiseks-kohaldamiseks) ning kohtuvaidlusesse ei kaasata uut omanikku?
Kas notari lepingu kohaselt...


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Esmaspäev, 11 September 2023 08:42

Korteriühistu viivise protsent

Kuidas arvutada korteriühistu viivise protsenti ja mis on praegu kehtiv?


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Teisipäev, 05 September 2023 08:29

Korteriühistu reservkapitalist

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 48 kohaselt peab korteriühistul olema reservkapital, mis on vähemalt 1/12 KÜ eeldatavatest aasta kuludest. Milliseid kulusid silmas peetakse? Kas ainult majandamise kulusid ja remondifondi sissemaksete osa tuleb majandamiskuludest reservkapitali suuruse arvestamisel maha lahutada või võtta arvesse kõik majandamiskulud täies ulatuses? Kas rahalisi vahendeid võib üle kanda remondifondist reservkapitali ehk kas reservkapitali võib...


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Riigikohus selgitas 7. juunil 2023, et kui korteriühistu kõigi juhatuse liikmete ametisuhe on lõppenud, siis ei ole korteriomanike üldkoosoleku kokkukutsumise korra rikkumine see, kui koosoleku kutsub kokku see juhatus, kelle üldkoosolek viimati valis.

Esmaspäev, 14 August 2023 07:58

Kindlustamisest kortermajas, 2

Jätkame teemat kindlustamisest kortermajas.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.