Keskkonnaprogrammi taotlusvoorus saavad korteriühistud atmosfääriõhu kaitse valdkonna alt küsida toetust biomassil või fossiilsel kütusel (va maagaas) töötava kütteseadme või otsest elekterkütet kasutava kütteseadme asendamiseks taastuvat kütust kasutava seadmega. Samuti elamu ühendamiseks kaugküttevõrguga.

Teisipäev, 22 Detsember 2020 09:19

Pühadenõuanded korteriühistutele

Koroonapandeemia tõttu tuleb paljudel ilmselt jõulu- ja aastavahetuse aeg kodudes veeta. Eesti Korteriühistute Liit annab mõned soovitused, et pühad mööduksid kõigil turvaliselt ja toredasti!

Esmaspäev, 09 November 2020 10:35

Korteriühistu liikmed ja teenuse tellimine

Korteriühistu (KÜ) kõrgeim organ on KÜ liikmete üldkoosolek, juhatus valitakse üldkoosoleku otsuste täide viimiseks. Liikmete arv on vaja märkida aastaaruandes seotud osapoolte lisas. Lisaks räägitakse koolitustel, et seotud osapoolte lisas tuleb välja tuua nõuded ja kohustised asutajate ja liikmete ees, liikmed on kõik KÜ liikmed ja nad on seotud ühistuga nn seotud osapooltena. Näiteks tekib olukord, kus korteriühistu liikmete üldkoosolek otsustab igakuise teenuse tellida korteriühistu liikme (tavaline korteriomanik) firmalt ja maksab teenuse eest 2 korda rohkem kui ettevõttele, mille omanikud ja juhatus ei ole ühistuga seotud. Valiti see ettevõte, sest ettevõte on maja elaniku oma. See tehing ei ole seotud osapoolte vaheline.

Kui korteriühistus on liige, kes igal teemal sõna võtab, kellele keegi vastu ei vaidle ja kelle tahtmise järgi peaks KÜ-s toimetama, kuigi ta ise juhatusse ei taha astuda, kuid mõjutab juhatust ja üldkoosolekut, siis ta ei ole seotud osapool.

Et aruanne oleks üheselt arusaadav, siis peaks näiteks lisas „Nõuded ja ettemaksed“ tooma välja nõuded seotud osapoolte vastu, juhatusele ja revisjoni liikmetele esitatud kommunaalarvete nõuded, laenunõude. Kui korteriühistu kogub ette remonditasusid, siis peaks need eristama ja ette kogutud remonditasu juhatuse ja revisjoni liikmetelt aruandes eraldi välja tooma? Näiteks ette kogutud remonditasu liikmetelt ja eraldi ette kogutud remonditasu seotud osapooltelt?

Ettevõtjaportaalis abiinfos on kirjutatud: „Korteriühistute puhul võib juhtuda, et kõik bilansisaldod ja kasumiaruande tulud ja kulud on tehingud seotud osapooltega. Sellisel juhul saabki seotud osapoolte lisast vastavat teavet.“

Reede, 30 Oktoober 2020 09:18

Kes on korteriühistu seotud osapool?

Keda korteriühistu peaks lugema seotud osapooleks? Kas KÜ liikmed on seotud osapooled? Milline informatsioon tuleb avalikustada KÜ majandusaasta aruandes seotud osapoolte lisas? Liikmete arv? Asutajad ja liikmed nõuete ja kohutiste saldod?

TRK 2021 300x255 ee new2

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes