Kuidas peab mittetulundusühing kajastama tulemiaruandes kulusid, mis tekivad ettevõtluse käigus? MTÜ tegevus põhineb valdavas osas sihtfinantseerimisel ja toetustel, kuid kõrvaltegevusena on MTÜ-l ka ettevõtlustulu. Ettevõtluse korraldamisega kaasnevad ka kulud – näiteks kaupade, rendi-, reklaami-, tööjõukulud, pangateenus jms. Kui MTÜ esitab aastaaruande, siis tulemiaruande vormil on tulude poolel rida "Tulu ettevõtlusest", kus näidatakse ettevõtlusest saadud tulud....


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Maksu- ja tolliamet (MTA) ootab tänaseks MTÜ-delt andmeid 2023. aastal saadud kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise kohta.

Maksu- ja tolliamet ootab 1. juuliks MTÜ-delt andmeid 2023. aastal saadud kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise kohta.

Teisipäev, 07 Mai 2024 08:40

Sponsorlus või toetus?

Ettevõte tellib enda nimele meened, mis on mõeldud külaseltsi ürituse tarbeks ehk ettevõte annab need üle ürituse korraldajale. Vastutasuks lubati ürituse toetajaid mainida ning nende logod välja panna. Kas sellisel juhul on tegemist sponsorlusega? Kuidas peab tõestama, et tegemist on sponsorlusega? Kuidas toimub maksustamine?
Teiseks: MTÜ soovib rajada discgolfirada ja ootab selleks toetust ettevõtetelt. Kui ettevõte kannab kindla summa MTÜ-le, mille eest soetatakse...


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Maksu- ja tolliamet ootab 1. juuliks MTÜ-delt andmeid 2022. aastal saadud kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise kohta ning õigeaegselt esitatud andmed on tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas püsimise eelduseks.

banner right tookuulutus