Eile riigikogus vastu võetud seadusega pikendatakse tänavu majandusaasta aruande esitamise tähtaegu.

MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus eestvõttel käivitub Tartu tööjõuregioonis projekt „Töö tänab tegijat“, kus 12 kuud või kauem tööturult eemal olnud inimesi innustatakse jõudma sobivale tööle.

Kolmapäev, 23 Detsember 2015 12:29

Kuidas näeb välja MTÜ tütarettevõtte loomine?

Mittetulundusühing soovib luua tütarettevõtte, samuti mittetulundusühingu. Kuidas näeb välja „tütre“ loomise protseduur ja mis muutub „ema“ raamatupidamisarvestuses?

Maksu- ja tolliamet juhib tähelepanu, et seoses tulumaksuseaduse muutmisega on 2015. aastal tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja taotluste esitamise esimene tähtaeg 1. märts, senise 15. jaanuari asemel.

Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja koostamise kord, nimekirja koostamiseks esitatavate dokumentide loetelu, ühingu nimekirja kandmise ja sealt kustutamise kord ning asjatundjate komisjoni moodustamise kord, selle töökorraldus, samuti liikmete nimetamise ja tagasikutsumise kord

Rahandusministri 18.12.2014 määrus nr 53
https://www.riigiteataja.ee/akt/119122014014

Jõustumise kp: 01.01.2015
Avaldamismärge: RT I, 19.12.2014, 14

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes