Neljapäev, 01 September 2022 09:47

Tasumine õpingute eest

Juhatuse liige soovib tasuda oma õpingud MTÜ arvelt. Tegemist on tasemekoolitusega ja koolituse tulemusena saab MTÜ sellest kasu. Koolituse sisu vastab MTÜ tegevusele. Kas selle pealt tuleb maksta riigile erisoodustusmaksu või mitte?

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Reede, 08 Juuli 2022 08:42

MTÜ ja laenamise seos

Kas MTÜ saab oma liikmetelt või juhatuse liikmetelt laenu võtta või neile laenu anda? Kas MTÜ-l on üldse õigus väljastada või võtta laenu mitteseotud isikutelt?

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Kuni 4. aprillini saavad nõuetele vastavad mittetulundusühingud esitada taotlusi, et saada Leader-meetmest toetust aastate 2023–2027 kohaliku arengu strateegiate ettevalmistamiseks. 

Esmaspäev, 14 Märts 2022 07:37

Ühingutevahelised tehingud

Isikul on MTÜ ja OÜ. Ta on ainuke juhatuse liige. Isik soovib esitada ühest talle kuuluvast firmast teisele oma firmale tööjõurendi arvet. Kas see on lubatav? Teine küsimus: kui ta samas töötasu ei maksa, kas see on lubatav? Saan aru, et juhatuse liige võib teha ka tasuta tööd. Kui on tehtud tööleping ja registreeritud töötamine, kas siis sellest piisab ja võib tööjõurendi arvet esitada? 

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Esmaspäev, 20 Detsember 2021 13:21

Vabatahtliku töö kompenseerimine

MTÜ projekti eestvedaja käis noortega vabatahtlikuna Poolas õppereisil, kus kohapeal oli palju ringi sõitmist, mille eest tasus vabatahtlik oma rahaga. Kui projekti eestvedaja teeb vabatahtlikku tööd, siis kuidas kompenseerida talle tööga seonduvad kulud? MTÜ kaudu sai neile renditud auto (ei fikseeritud, kui palju oli sõidu alustamisel autos kütust), ka võeti kütust mitmel korral.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.