Maksu- ja tolliamet ootab 1. juuliks MTÜ-delt andmeid 2022. aastal saadud kingituste ja annetuste ning muude tulude kasutamise kohta ning õigeaegselt esitatud andmed on tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas püsimise eelduseks.

Teisipäev, 16 Mai 2023 09:11

Tagasimakstud summa kajastamine

MTÜ ja suurtoetaja tellisid prügifirmalt 2022 septembris eriveo, mis maksis ca 1470 eurot. Et MTÜ näol on tegemist kogudusega, polnud nendel finantsilisi vahendeid ja lepiti suurtoetajaga kokku, et tema tasub kogu kulu. Septembris tuli arve koguduse nimele. Kuna kogudusel algselt raha polnud, ei saanud nemad seda arvet maksta. Peale kahte meeldetuletusteadet tasus siiski kogudus ise arve ning mõned päevad hiljem tasus ka suurtoetaja sama arve. Kuna arve oli topelt makstud, küsis kogudus oma raha tagasi. Novembris kandis prügifirma küsitud summa tagasi.
Raamatupidamises aga tekkis küsimus, kuidas tagasi kantud summat kajastada, sest prügifirma kreeditarvet kogudusele ei teinud. Kui küsisime, mis alusel raha tagasi kanti ja...


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

MTÜ Slava Ukraini skandaal on paratamatult kahjustanud rohkemal või vähemal määral kõiki Eestis tegutsevaid heategevusorganisatsioone, mis koguvad annetusi.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Maksu- ja tolliamet (MTA) ootab tänaseks mittetulundusühingutelt (MTÜ) andmeid inimeste annetuste kohta.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Maksu- ja tolliamet ootab 1. veebruariks MTÜdelt andmeid inimeste annetuste kohta. Selleks, et füüsilise isiku tuludeklaratsioonis oleks ametil võimalik eeltäita ka telefoni teel tehtud annetused, tuleb inimestel enda tehtud annetustest MTÜdele teada anda jaanuarikuu jooksul.