Maksuhaldur tuletab meelde, et täna, 15. septembril on füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumise tähtaeg 2022. aasta III kvartali eest.


Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Reede, 11 Märts 2022 09:09

FIE ettemaksu kajastamine

FIE peab kassapõhist raamatupidamist. FIE on käibemaksukohustuslane ja esitab KMD aruannet. KMD aruandega tekib käibemaksu ettemaks näiteks summas 100 eurot. Maksuamet teeb tagastusnõude ettemaksukontole ja see summa jääb ettemaksukontole. Kas sellisel juhul peab FIE vormil E antud summa kajastama real 1.1.9? Või tuleb antud summa kajastada tuluna sellel ajahetkel, kui see raha reaalselt pangakontole küsitakse ja toimub laekumine? Kui on kogunenud mingi ettemaks ettemaksukontole ja esitatakse aruanne, mille kohaselt tuleb käibemaksu tasuda ja käibemaksu tasumine toimub ettemaksukonto arvelt, kas sellisel juhul raamatupidamises tuleb tasumisele kuuluv summa kajastada tuludes real 1.1.9 (Maksuameti tagastatud maksud) ja...


Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Eesti Töötukassa esitas sotsiaalministeeriumile taotluse Ida-Virumaa ja Harjumaa FIE-dele töötasu toetuse maksmiseks 1,22 miljoni euro ulatuses.

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja esimees Arvi Pink saatis eile sotsiaalministeeriumile pöördumise, milles teeb ettepaneku kehtestada regulatsioon, et ka FIE-del ja FIE-dena maksustavatel isikutel oleks võimalus saada hüvitist teise kuni viienda haiguspäeva eest. 

Eesti Notarite Koda leiab, et võimalus teise kuni viienda haiguspäeva eest hüvitist saada peaks olema ka FIE-del ja FIE-dena maksustatavatel isikutel, sealhulgas notaritel.