Eesti Töötukassa esitas sotsiaalministeeriumile taotluse Ida-Virumaa ja Harjumaa FIE-dele töötasu toetuse maksmiseks 1,22 miljoni euro ulatuses.

Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja esimees Arvi Pink saatis eile sotsiaalministeeriumile pöördumise, milles teeb ettepaneku kehtestada regulatsioon, et ka FIE-del ja FIE-dena maksustavatel isikutel oleks võimalus saada hüvitist teise kuni viienda haiguspäeva eest. 

Eesti Notarite Koda leiab, et võimalus teise kuni viienda haiguspäeva eest hüvitist saada peaks olema ka FIE-del ja FIE-dena maksustatavatel isikutel, sealhulgas notaritel.

Äriseadustiku kohaselt on isikul ettevõtlusega tegelemiseks võimalik lisaks äriühingu loomisele hakata füüsilisest isikust ettevõtjaks (edaspidi FIE). Kui ühel hetkel peaks aga ilmnema vajadus FIE tegevuse peatamiseks või lõpetamiseks, on oluline teada, milliseid toiminguid tuleb selleks teha ning mis saab FIE ettevõtluses kasutatavast varast.

Juurdepääs käesolevale materjalile on majandusajakirja Raamatupidamisuudised tellijatel.

Kolmapäev, 12 August 2020 13:06

Juhised FIE tegevuse peatamiseks

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse klienditoe poole on tihti pöördutud küsimustega, kas ja kuidas saab füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) esitada avalduse oma tegevuse peatamiseks.