Uut seadusandluses
Audiitorkogu avaldas järgmise lõputöö tutvustuse selle aasta arvestusala uurimistööde konkursi tööde hulgast. Viktoria Jesjutina käsitleb oma magistritöös uut ja olulist pakendiarvestuse teemat. Töö pealkiri on „Juhendmaterjali koostamine pakendiarvestuse süsteemi parandamiseks“.
Möödunud nädalal saatis Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos 20 ettevõtlusorganisatsiooniga erakondade esimeestele ja riigikogu fraktsioonidele ühispöördumise, millega juhiti tähelepanu sellele, et maksumuudatustega kaasnevad negatiivsed mõjud Eesti majanduskeskkonnale, ning tehti ettepanek planeeritud maksud ära jätta või asendada need teiste meetmetega. Päev pärast ühispöördumist teatas valitsuskoalitsioon, et loobub lisaks panditulumaksule ka pakendimaksust.

Valitsus kiitis kolmapäevasel istungil heaks täiendava pakendite aktsiisi kehtestamise, millega võetaks kasutusele kahekomponendiline pakendiaktsiisi maksumudel, maksutõusust oodatakse riigieelarvesse 15-20 miljonit lisaks.

Eelnõuga muudetakse pakendiaktsiisi süsteemi. Eelnõu eesmärk on vähendada turule toodavate pakendite koguseid ja suunata tootjaid ning maaletoojaid kasutama keskkonnasõbralikumast materjalist pakendit, sh eelistama ökomärgisega pakendeid. Lisaks on eelnõul eesmärk muuta maksusüsteem läbipaistvamaks, andmed usaldusväärsemaks ja maksuobjekt kontrollitavaks.

Rimi tarneahela juht Allar Kahju sõnul tõstaks kahekomponendiline pakendiaktsiis oluliselt toodete lõpphinda, kuna seadusettepanekusse on lisandunud aktsiis puhtalt pakkematerjalide turule toomise eest.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes