TRK 1140x140 ee gif
Küsimused-vastused

Rubriigis ''Küsimused-vastused'' avaldatakse Eesti parima nõustamisfirmade spetsialistide vastused majandusjakirja Raamatupidamisuudised tellijatelt saabunud küsimustele auditi, raamatupidamise, maksunduse, maksu- ja äriõiguse, tsiviilõiguse ja tööõiguse teemadel.

Sooviks täpsustada paari küsimust.
  1. Kui auto osteti mitteettevõtluse tarbeks kapitalirenti, kas sealt võib tekkida tulumaksukohustus ostusummalt (auto hind 10.000 EUR) või kui tasuti 1 kuu kasutamise eest erisoodustust siis see erisoodustuse tulumaks väldib seda?
  2. Kui auto oli firma valduses 4 kuud. Ainult 1 kuu kasutati seda ja tasuti erisoodustust. Siis sealt ei teki maksukohustust, et peaks kõik kuud maksma erisoodustus või et selle tõttu tekiks nüüd tulumaksukohustus ostusummalt, et maksti ainult 1 kuu erisoodustust?
  3. Kui auto osteti kapitalirenti eraisikult (müüs pangale, seega käibekas puudus). Nüüd osteti auto pangalt välja- pank esitas arve firmale, käibemaksu arve peal ei olnud. Kõik toimus ilma käibemaksuta ja arvatavasti pangapoolse käibemaksu erikorra 41 järgi kuna kõik toimus jääkmaksumuses. Siis järelikult saab seda (§ 16 lg 2 p 9 ) kasutada, et ei arvestatud käibemaksu tagasi? See tähendab seda, et kui müüjaks oleks olnud näiteks firma ja pank oleks arvestanud kapitalirendi andmisel käibemaksu tagasi siis poleks seda punkti saanud kasutada, kui oleks hiljem müük toimunud?
  4. Kui uurida rahandusministeeriumi kommentaari (§ 16 lg 2 p 9) kohta siis seal on täpselt sama sõnastus, mis on käibemaksu seaduses. On see kindel, et võib nii teha või pole lahendit selle kohta olnud,et seda punkti täpsustada?
  5. Kui auto osteti mitteettevõtluse tarbeks, kas selle kohta läheb vaja vormistada mingi lisadokument ja põhjendus, et miks nii tehti või piisab, et osteti mitteettevõtluse tarbeks.
Omanikust juhatuse liige andis mitteseotud isikule laenu kolmeks aastaks intressimääraga 2%. Kas siin on maksuriske?

Uus ettevõte, esimene aastaaruanne. Kas tuleb lisades teha võrdlus 2009. aasta nullbilansiga?

Spordiklubi/MTÜ korraldas lastevõistlused ning ostis lastele küpsiseid, komme, banaane ja teed, mida lapsed sõid pärast võistlust. Kas on siin maksuriske?

Ettevõte ostis 22. jaanuaril 2011 sõiduauto.
Sõiduautot ei kasutatud jaanuaris, veebruaris.
Märtsis maksti erisoodustust 218 eurot, samuti kajastati kõik autoga seotud kulud.
22. aprillil 2011 müüdi auto ilma käibemaksuta ettevõtte juhatuse liikmele.

Määrati ära turuhind, võeti remondiaktid, mis lahutati turuhinnast.

Kas ettevõttel on õigus sellisel juhul müüa auto ilma käibemaksuta? Käibemaksuseaduses on punkt, et kui ei kasutatud ettevõtluse tarbeks ja osteti ilma käibemaksuta, on võimalik müüa ilma käibemaksuta, kuna ühe kuu eest tasuti erisoodustust.


1)    Eesti firma ostab Valgevene firmalt veoteenust Valgevene terrotooriumil. Kui suur on sellisel juhul käibemaks ja kus tuleb seda deklaratsioonis kajastada?

2) Eesti firma ostab veoteenust Šveitsi firmalt, tegemist on veoteenusega ühest EL-i riigist teise EL-i riiki, teine veoteenus toimub EL-st Valgenevesse. Kuidas tuleb deklareerida käibemaksu?

Korteriühistu sõlmis gümnaasiumi 11. klassi õpilasega töölepingu maja territooriumi koristamiseks. Õpilane kirjutas avalduse tulumaksuvaba miinimumi rakendamise kohta, sest kusagil mujal ta ei tööta (töötab õpingutest vabal ajal). Kas sotsiaalmaks arvestatakse väljamakselt brutosummas? Kas ei rakendata sotsiaalmaksu miinimummäära (91,75)?

Briti mittemaksukohustuslasest firma osutab konsultatsiooniteenust Eesti maksukohustuslasest firmale. Kuidas tuleb see teenus deklareerida käibemaksudeklaratsioonis? Kas tekib maksukohustus Eestis?


MTÜ korraldab kultuuri- või spordiüritust ning auhindadeks on piletid etendusele või kontserdile. Kas see summa maksustatakse?


Mitteresident (Venemaa kodanik) on Eestis registreeritud ettevõtte juhatuse liige ning saab rahalist tasu (juhatuse liikme tasu). Kuidas maksustatakse juhatuse liikme tasu ning kuidas tuleb deklareerida (?) neid väljamakseid?


Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes