860x100 kriisi paasterongad
15.05.2017 Esmaspäev

Algdokumendi andmed Esile tõstetud

Toomas Villems, vandeaudiitor
Toomas Villems, vandeaudiitor Foto: Villems & Partnerid

Raamatupidamise seaduse § 7 kohaselt peab algdokument sisaldama majandustehingu kohta järgmisi kohustuslikke andmeid:

toimumisaeg;
majandusliku sisu kirjeldus;
arvnäitajad, näiteks kogus, hind ja summa.

Kui raamatupidamiskohustuslase tehingupooleks on teine raamatupidamiskohustuslane, riigiraamatupidamiskohustuslane või välismaa juriidiline isik, peab kauba võõrandamise või teenuse osutamise kohta esitatud arve sisaldama ka arve numbrit või muud identifitseerimistunnust ja tehingupooli identifitseerida võimaldavaid andmeid.

Käibemaksuseaduses on toodud arve kohustuslikud rekvisiidid.

Raamatupidamise seaduse järgi on algdokumendis kohustuslikke elemente vähem. Kummast seadusest siis lähtuda? Kui müüja jätab arvele kirjutamata nt ostja käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri ja aadressi, kas siis algdokument ei vasta nõuetele?

Vastab Toomas Villems, vandeaudiitor, Villems & Partnerid:

Raamatupidamise seaduse ja käibemaksuseaduse vahel ei tasu otsida vastuolu, sest kõik raamatupidamiskohustuslased ei ole käibemaksukohustuslased.
Kõigile raamatupidamiskohustuslastele kehtivad raamatupidamise seaduse nõuded, sealhulgas ka raamatupidamise algdokumendi kohustuslike rekvisiitide osas. Käibemaksukohustuslastest raamatupidamiskohustuslastele kehtivad käibemaksukohustuslase staatuse järgi lisanõuded.

Raamatupidamise seaduses on sätestatud raamatupidamise algdokumendi miinimuminfo nõuded, mida rakendatakse eranditult kõigile raamatupidamiskohustuslastele. Käibemaksukohustuslasest raamatupidamiskohustuslastele kehtivad käibemaksuseaduse kohaselt täiendavad nõuded, mida järgimata ei ole võimalik sisendkäibemaksu tagasi küsida jne.

Arvele tuleb märkida (KMS § 37 lg 7):
1) arve järjekorranumber ja väljastamise kuupäev;
2) maksukohustuslase nimi, aadress, maksukohustuslasena registreerimise number;
3) kauba soetaja või teenuse saaja nimi ja aadress;
4) kauba soetaja või teenuse saaja maksukohustuslasena registreerimise number, kui tal on maksukohustus kauba soetamisel või teenuse saamisel;
5) kauba või teenuse nimetus või kirjeldus;
6) kauba kogus või teenuse maht;
7) kauba väljastamise või teenuse osutamise kuupäev või kauba või teenuse eest osalise või täieliku makse laekumise kuupäev, kui see on kindlaksmääratav ja erineb arve väljastamise kuupäevast;
8) kauba või teenuse hind ilma käibemaksuta ning allahindlus, kui see pole hinna sisse arvatud;
9) maksustatav summa käibemaksumäärade kaupa koos kohaldatavate käibemaksumääradega või maksuvaba käibe summa;
10) tasumisele kuuluv käibemaksusumma, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel.

Käibemaksukohustuslasest raamatupidamiskohustuslased peavad lisaks raamatupidamise seaduse § 7 nõuetele järgima väljastatavate ja sissetulevate arvete puhul ka käibemaksuseaduse §-s 37 sätestatud nõudeid, mittekäibemaksukohustuslastel tuleb aga raamatupidamise algdokumentidele sätestatud nõuete puhul juhinduda raamatupidamise seadusega vastavuses olemise osas üksnes raamatupidamise seaduse §-s 7 sätestatust.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Vebinar ee 300x500 maire otsus 3 gif

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes